Sähköistäminen mahdollistaa

Energian hankinnan hiilipäästöjen vähentäminen

Historiallisesti sähköistäminen on ollut yksi tärkeimmistä tuottavuutta ja tehokkuutta edistävistä tekijöistä, mutta nykyään suurin sen tuoma etu on mahdollisuus vähentää ilmastonmuutosta nopeuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sähköä voidaan käyttää hiilipäästöjen vähentämiseen tai eliminoimiseen kolmella tavalla: pienentämällä energian hankinnan hiilipäästöjä, suoralla sähköistämisellä ja epäsuoralla sähköistämisellä lähinnä teollisuuden prosesseissa.

Fossiilittoman sähkön käyttö energian hankinnan perustana on edellytys sähköistämiselle hiilipäästöjen vähentämisen edistäjänä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hiilivoimalaitosten korvaamista fossiilittomilla sähkön lähteillä, kuten tuuli-, aurinko-, vesi- tai ydinvoimalla. Tämän vuoksi maat, joiden energian hankinta on jo suurelta osin fossiilitonta, sopivat hyvin tiennäyttäjiksi.

Asiaan liittyvä sisältö

Voimalaitoksen sisällä

Suoralla sähköistämisellä tarkoitamme yhden energian korvaamista fossiilittomalla sähköllä...

Tyttö ja aurinkopaneelit

Sähköllä toimivia teknologioita on tullut ja mennyt läpi historian.

Kaksi naista autossa

On vielä monia paikkoja, joissa voimme siirtyä fossiilittomaan sähköön ja luopua fossiilis...

Työntekijä Harsprångetissä Pohjois-Ruotsissa

Yhdessä kumppaneidemme kanssa meillä on mahdollisuus vähentää Ruotsin kokonais hiilidioksi...

Kaksi naista tuulivoimapuistossa

Vaa'at alkavat kallistua sähköistämisen puolelle fossiilisten teknologioiden sijaan.

Tyttö leikkii rannalla

Yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen nopeutuu jatkuvasti.