Sähköistäminen mahdollistaa

Fossiilipohjaisista lähteistä luopuminen

Sähkö on nykyään jatkuvasti läsnä ja välttämätön kodeissamme, teollisuudessa ja yhteiskunnan toiminnassa. Mutta tämä ei tarkoita, että olisimme päässeet maaliin. Päin vastoin: on vielä monia paikkoja, joissa voimme siirtyä fossiilittomaan sähköön ja luopua samalla fossiilisista energialähteistä. Tie kohti sähköistämistä on erilainen eri toimialoilla ja alueilla, ja lähtökohdat ovat erilaiset Euroopan eri maissa.

Lämmityksen osalta fossiiliset energialajit, kuten öljy, kaasu ja hiili, dominoivat edelleen markkinoita Euroopassa. Varhaiseen sähköön siirtymiseen ajoivat joissakin maissa 1900-luvun jälkipuoliskolla pikemminkin kustannussäästöt kuin huoli ilmastosta. Esimerkiksi Ruotsissa siirryttiin käyttämään lämmityksessä öljyn sijaan lähinnä fossiilittomia energialähteitä, kuten sähkökäyttöisiä lämpöpumppuja, 1970-luvun öljykriisin seurauksena, ja nyt maassa on EU-alueen korkein uusiutuvan energian käyttöprosentti lämmityksessä.

Kaksi naista autossa

Toisaalta kuljetusalalla sähkökäyttöisten henkilö- ja kuorma-autojen paluu on johtunut lähes yksinomaan kestävien ratkaisujen tarpeesta. Vaikka sähköautot ovat edelleen perinteisiä bensiini- tai dieselkäyttöisiä vaihtoehtoja kalliimpia, markkinat muuttuvat nopeasti. Pohjoismaissa kokonaisuutena kolmasosa uusista henkilöautoista toimii sähköllä. Kehitystä johtaa Norja, jossa panostetaan voimakkaasti latausinfrastruktuuriin. Sähkökäyttöisten henkilöautojen myynti kasvoi Ruotsissa 50 % vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Myös muissa kuljetusmuodoissa on suuria lisäsähköistämisen mahdollisuuksia. Tämä koskee sekä niitä, joita pidetään suurelta osin sähköistettyinä, kuten rautateitä, joilla esimerkiksi 50 % Saksan junista kulkee yhä dieselillä, ja sektoria, jonka sähköistäminen on ollut tämän päivän teknologialla vaikeampaa, nimittäin ilmailua. Ilmailualalla suunnataan katseet sekä biopolttoaineisiin että sähkökäyttöisten suihkumoottoreiden mahdollisuuksiin tulevaisuuden ratkaisuina. Pienten ja riittävän kevyiden akkujen tuotannon hankaluudesta huolimatta pienten sähkökäyttöisten lentokoneiden valmistus on jo alkanut.

Asiaan liittyvä sisältö

Merituulipuisto Ormonde Isossa-Britanniassa

Sähköistämisen suurin etu on mahdollisuus vähentää ilmastonmuutosta nopeuttavia hiilidioks...

Voimalaitoksen sisällä

Suoralla sähköistämisellä tarkoitamme yhden energian korvaamista fossiilittomalla sähköllä...

Tyttö ja aurinkopaneelit

Sähköllä toimivia teknologioita on tullut ja mennyt läpi historian.

Työntekijä Harsprångetissä Pohjois-Ruotsissa

Yhdessä kumppaneidemme kanssa meillä on mahdollisuus vähentää Ruotsin kokonais hiilidioksi...

Kaksi naista tuulivoimapuistossa

Vaa'at alkavat kallistua sähköistämisen puolelle fossiilisten teknologioiden sijaan.

Tyttö leikkii rannalla

Yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen nopeutuu jatkuvasti.