Sähköistäminen mahdollistaa

Sähköistämisen uusi aalto

Sähköllä toimivia teknologioita on tullut ja mennyt läpi historian. Autoteollisuuden alkuaikoina sähkö- ja bensiinikäyttöisiä autoja kehitettiin rinta rinnan, ja sähköautoilla oli hallussaan ajoneuvojen nopeusennätys maalla noin vuoteen 1900 saakka. Maataloudessa keinolannoitteiden tuotannossa käytettiin voimanlähteenä sähköä, kunnes 1960-luvulla siirryttiin maakaasuun. Kun hiilipäästöjen vaikutuksia ei vielä ymmärretty, fossiiliset menetelmät osoittautuivat useimmiten kilpailukykyisimmiksi.

Nyt kun fossiiliton sähkö on maailmanlaajuisesti yhä kilpailukykyisempää, siirrytään vuorostaan sähköisiin ratkaisuihin. Uusiutuvaan energiaan investoidaan nyt kaksinkertaisia summia perinteisiin (fossiilisiin) energialajeihin nähden, ja Kansainvälinen energiavirasto laski vuonna 2016 tuotettavan energian keskikustannukseksi 60 USD/MWh tuulivoimalla, 100 USD/MWh aurinkovoimalla ja 50–170 USD/MWh fossiilisilla energialajeilla.

Energian tuotantokustannukset

60 $/

MWh - tuuli

100 $/

MWh - aurinko

50–170 $/

MWh - fossiilinen

Uusiutuvasta energiasta on tullut edullisempaa, ja sähköistäminen on yksi ratkaisuista, joiden avulla maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 Celsius-asteeseen verrattuna teollisuuden aikakautta edeltävään tasoon.

Numerot sen todistavat

2x

Uusiutuvaan energiaan investoidaan nyt kaksinkertaisesti perinteisiin (fossiilisiin) energialajeihin verrattuna

-75 %

Aurinkoenergian hinta laski 75 % vuodesta 2010 vuoteen 2017

-50 %

Tuuliturbiinien hinta puolittunut vuodesta 2010 vuoteen 2017

Asiaan liittyvä sisältö

Merituulipuisto Ormonde Isossa-Britanniassa

Sähköistämisen suurin etu on mahdollisuus vähentää ilmastonmuutosta nopeuttavia hiilidioks...

Voimalaitoksen sisällä

Suoralla sähköistämisellä tarkoitamme yhden energian korvaamista fossiilittomalla sähköllä...

Kaksi naista autossa

On vielä monia paikkoja, joissa voimme siirtyä fossiilittomaan sähköön ja luopua fossiilis...

Työntekijä Harsprångetissä Pohjois-Ruotsissa

Yhdessä kumppaneidemme kanssa meillä on mahdollisuus vähentää Ruotsin kokonais hiilidioksi...

Kaksi naista tuulivoimapuistossa

Vaa'at alkavat kallistua sähköistämisen puolelle fossiilisten teknologioiden sijaan.

Tyttö leikkii rannalla

Yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen nopeutuu jatkuvasti.