Sähköistäminen mahdollistaa

Sähköistämispotentiaalin hyödyntäminen

Nyt kun fossiiliton sähkö on yhä kilpailukykyisempää, vaa'at alkavat kallistua sähköistämisen puolelle fossiilisten teknologioiden sijaan. Fossiilittoman sähkön tuotannon jatkuvan nopean kasvun ja nykyistä huomattavasti suurempia kuormia käsittelevän sähköverkon kehittämisen lisäksi hiilen hintaa on nostettava. Hiilipäästökauppajärjestelmiä, kuten EU:n ETS- järjestelmää, on parannettava ja tiukennettava, minkä lisäksi tarvitaan poliittisia toimia markkinoiden ohjaamiseksi kohti fossiilittomia ratkaisuja. Eräs esimerkki tästä on Fossiiliton Ruotsi, joka on Ruotsin hallituksen vuonna 2015 lanseeraama hiilipäästöjen vähentämissuunnitelma.

Fossiiliton Ruotsi - toimialakohtaiset hiilipäästöjen vähentämissuunnitelmat

Vuonna 2015 Ruotsin hallitus käynnisti Fossiiliton Ruotsi -hankkeen, jolla pyritään näyttämään, miten yritykset, kaupungit, kunnat ja organisaatiot voivat osallistua ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Ruotsin ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2045 mennessä tähtäävän suunnitelman toteuttamiseksi Fossiiliton Ruotsi on kannustanut toimialakohtaisten hiilipäästöjen vähentämissuunnitelmien laatimiseen.

Vuoden 2019 alkupuoliskoon mennessä 13 toimialaa on esitellyt suunnitelmansa hiilipäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2045 mennessä, ja vielä kolme on tekeillä. Suunnitelmissa esitellään selkeästi, mitä milläkin alalla aiotaan tehdä hiilineutraaliuteen pääsemiseksi ja millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia pidetään tarpeellisina, jotta se olisi mahdollista.

Useimmissa toistaiseksi esitellyistä 13 suunnitelmasta sähköistämistä pidetään osana ratkaisua.

Asiaan liittyvä sisältö

Merituulipuisto Ormonde Isossa-Britanniassa

Sähköistämisen suurin etu on mahdollisuus vähentää ilmastonmuutosta nopeuttavia hiilidioks...

Voimalaitoksen sisällä

Suoralla sähköistämisellä tarkoitamme yhden energian korvaamista fossiilittomalla sähköllä...

Tyttö ja aurinkopaneelit

Sähköllä toimivia teknologioita on tullut ja mennyt läpi historian.

Kaksi naista tuulivoimapuistossa

Vaa'at alkavat kallistua sähköistämisen puolelle fossiilisten teknologioiden sijaan.

Työntekijä Harsprångetissä Pohjois-Ruotsissa

Yhdessä kumppaneidemme kanssa meillä on mahdollisuus vähentää Ruotsin kokonais hiilidioksi...

Tyttö leikkii rannalla

Yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen nopeutuu jatkuvasti.