Teollisuus eroon hiilestä sähköistämällä

Talouskasvun, yhteiskunnan kehityksen ja ilmastonmuutoksen saaminen tasapainoon on vaikea tehtävä. Mutta välttämätön.

Samalla kun takaraja ilmastonmuutoksen katastrofaalisten seurausten välttämiseksi lähestyy, niiden materiaalien, tuotteiden ja palveluiden kysyntä, joista nykyään aiheutuu eniten hiilidioksidipäästöjä, kasvaa edelleen. Siksi Vattenfall solmii kumppanuuksia muiden alojen ja yritysten kanssa tehdäkseen osuutensa maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ruotsissa olemme jo aloittaneet, mutta etsimme kumppanuuksia kaikilta markkina-alueiltamme.

Laajempi kuva

Elämme nykyään pidempään ja terveempää ja yltäkylläisempää elämää kuin koskaan ennen, ja maailma jatkaa kasvuaan ennenkuulumatonta vauhtia. Itse asiassa maailman väkiluku kasvaa joka vuosi 83 miljoonalla, ja vuoteen 2050 mennessä sen arvioidaan saavuttavan 10 miljardia.

Samaan aikaan väki muuttaa kaupunkeihin ja 30 vuoden sisällä 68 prosentin kaikista ihmisistä arvellaan asuvan kaupunkialueilla. Tämän vuoksi materiaalien louhintaa ja tuotantoa on jatkettava, jotta saamme rakennettua lisää kerrostaloja asumiseen ja rautateitä junille ja valmistettua lisää akkuja sähköautoihimme ja matkapuhelimiimme. Samaan aikaan entistä enemmän ihmisiä tarvitsee henkilöliikennettä ja enemmän ja enemmän tavaraa on kuljetettava kuluttajille ympäri maailmaa.

Ei ole vaikea ymmärtää, että kasvava väestö kuluttaa enemmän. Haasteena on kuitenkin edelleen energiantuotannosta johtuvan ilmastonmuutoksen rajoittaminen. Vähemmän ilmeinen mutta aivan yhtä tärkeä on tämän päivän yhteiskunnan jalanjälki: betonia, terästä ja muovia. Näiden materiaalien tuotannossa käytetään runsaasti hiiltä ja ilmakehään pääsee runsaasti hiilidioksidia joka vuosi. Eikä kysynnän vähenemisestä näy merkkejä.

Viimeisten 30 vuoden aikana betonin vuosituotanto on nelinkertaistunut, mikä tarkoittaa, että se on kasvanut miljardista yli 4 miljardiin tonniin vuodessa. Viime vuosikymmenellä myös teräksen maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi 40 %, mistä 95 % pelkästään Kiinassa. Ja maailmanlaajuisesta muovikeskustelusta huolimatta muovin kysyntä on kaksinkertaistunut noin 20 vuoden välein ja sen maailmanlaajuinen tuotanto kasvanut 1,5 miljoonasta tonnista vuonna 1950 322 miljoonaan tonniin vuonna 2015.

Voimalaitos

Muodostamme kumppanuuksia eri alueilla ja teollisuudenaloilla saavuttaaksemme ilmastotavoitteet.

Sähköistys keinona vähentää teollisuuden ja kuljetusalan hiilipäästöjä

Teollisuus vastaa kuljetusalan ohella nykyään suurimmasta osasta maailman päästöjä. Kolmasosa maailman energian käytöstä johtuu kuljetuksista, ja vuonna 2016 kuljetusala aiheutti 27 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Ruotsissa kotimaankuljetukset ja teollisuus aiheuttivat vuonna 2016 kumpikin 32 % päästöistä, maatalous 13 % ja sähkö ja lämpö 9 %. Teräksen tuotanto aiheuttaa tänä päivänä 7 % maailman hiilipäästöistä ja betonin tuotanto 8 %. Ruotsissa raudan ja teräksen tuotannon osuus on 36 %, mineraalien (sementti mukaan lukien) 19 %, jalostamojen 16 % ja paperin ja sellun 9 %.

Sähköistys keinona vähentää teollisuuden ja kuljetusalan hiilipäästöjä
Vattenfall pyrkii tarjoamaan kaikille asiakkailleen ilmaston kannalta älykästä energiaa ja mahdollistamaan elämän ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa. Jotta tästä tulisi totta, työskentelemme yhdessä muiden alojen ja yritysten kanssa, joissa sähköistys voi olla keino estää hiilidioksidipäästöt tai vähentää niitä Pariisin sopimuksen kaltaisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kumppanuudet teollisuuden kanssa ovat tehokas etenemiskeino, jonka avulla voidaan kehittää uusia ratkaisuja siten, että voimme tehostaa toimintaamme ja saavuttaa kansainväliset ilmastotavoitteet poistamalla joitakin suuria hiilidioksidipäästöjen lähteitä. Sähköistäminen ja fossiiliton vety ovat avaimet menestykseen.

Vattenfallin tämänhetkiset teolliset kumppanuudet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Vattenfallin nykyiset kumppanuudet ruotsalaisen kaivos- ja rautamalmiyhtiön LKAB:n, lujaa terästä valmistavan SSAB:n, jalostus- ja polttoaineyhtiö Preemin ja Heidelberg Cement Groupiin kuuluvan sementtiyhtiö Cementan kanssa saattavat vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla. Vattenfall etsii aktiivisesti lisää yhteistyökumppaneita myös muilta markkinoilta Ruotsin lisäksi.

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT - fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Vattenfall ja Preem suunnittelevat fossiilitonta vetykaasulaitosta

Cementan sementtitehdas Degerhamnissa. Kuvaaja: Cementa

Cementa ja Vattenfall (CemZero) - tavoitteena fossiiliton sementti

Katso myös

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.