Teollisuus eroon hiilestä sähköistämisellä

Yhteistyö ilmaston hyväksi on tapahtumassa.

Talouskasvu, yhteiskunnan kehitys ja ilmastonmuutos tasapainoon

Ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia kuuluu joka suunnasta. Samalla niiden materiaalien, tuotteiden ja palveluiden kysyntä, joista nykyään aiheutuu eniten CO2-päästöjä, kasvaa edelleen. Positiivista kehitystä kuitenkin tapahtuu. Esimerkiksi Vattenfall muodostaa kumppanuuksia muiden alojen ja yritysten kanssa kaikilla markkina-alueillaaan tehdäkseen oman osuutensa maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Maailman talousfoorumi lanseerasivat First Movers Coalitionin Glasgow’n COP26-kokouksessa 4. marraskuuta 2021. Vattenfall on liittynyt organisaatioon yhtenä perustajajäsenistä ja sitoutuu siten kasvattamaan hankinnoissaan sellaisten uusien tekniikoiden osuutta, jotka ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä nollatasolle päästöjen nettomäärissä.

Laajempi kuva

Elämme nykyään pidempään ja terveempää ja yltäkylläisempää elämää kuin koskaan ennen, ja maailma jatkaa kasvuaan ennenkuulumatonta vauhtia. Itse asiassa maailman väkiluku kasvaa joka vuosi 83 miljoonalla, ja vuoteen 2050 mennessä sen arvioidaan saavuttavan 10 miljardin ihmisen rajapyykin.

Samaan aikaan väki muuttaa kaupunkeihin – 30 vuoden sisällä 68 prosentin meistä arvellaan asuvan kaupunkialueilla. Tämän vuoksi materiaalien louhintaa ja tuotantoa on jatkettava, jotta saamme rakennettua lisää asuntoja ja liikenneyhteyksiä sekä valmistettua lisää akkuja sähköautoihimme ja matkapuhelimiimme. Samaan aikaan entistä enemmän ihmisiä tarvitsee henkilöliikennettä ja enemmän ja enemmän tavaraa on kuljetettava kuluttajille ympäri maailmaa.

Ei ole vaikea ymmärtää, että kasvava väestö kuluttaa enemmän. Haasteena on kuitenkin edelleen energiantuotannosta johtuvan ilmastonmuutoksen rajoittaminen. Vähemmän ilmeinen mutta aivan yhtä tärkeä on tämän päivän yhteiskunnan jalanjälki: betonia, terästä ja muovia. Näiden materiaalien tuotannossa käytetään runsaasti hiiltä ja ilmakehään pääsee runsaasti hiilidioksidia joka vuosi. Eikä kysynnän vähenemisestä näy merkkejä.

Viimeisten 30 vuoden aikana betonin vuosituotanto on nelinkertaistunut, mikä tarkoittaa, että se on kasvanut vajaasta miljardista yli 4 miljardiin tonniin vuodessa. Viime vuosikymmenellä myös teräksen maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi 40 %, mistä 95 % myytiin pelkästään Kiinassa. Maailmanlaajuisesta muovikeskustelusta huolimatta muovin kysyntä on kaksinkertaistunut noin 20 vuoden välein ja sen maailmanlaajuinen tuotanto on kasvanut 1,5 miljoonasta tonnista vuonna 1950 322 miljoonaan tonniin vuonna 2015.

Voimalaitos

Muodostamme kumppanuuksia eri alueilla ja teollisuudenaloilla saavuttaaksemme ilmastotavoitteet.

Sähköistys keinona vähentää teollisuuden ja kuljetusalan hiilipäästöjä

Teollisuus ja kuljetusala aiheuttavat nykyään suurimman osan maailman päästöistä. Vattenfall pyrkii tarjoamaan kaikille asiakkailleen ilmaston kannalta älykästä energiaa ja mahdollistamaan elämän ilman fossiilisia polttoaineita. Jotta tästä tulisi totta, työskentelemme yhdessä muiden alojen ja yritysten kanssa, joissa sähköistys voi olla keino estää hiilidioksidipäästöt tai vähentää niitä Pariisin sopimuksen kaltaisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kumppanuudet teollisuuden kanssa ovat tehokkaita keinoja, joiden avulla voidaan kehittää uusia ratkaisuja siten, että voimme tehostaa toimintaa ja saavuttaa kansainväliset ilmastotavoitteet poistamalla joitakin suuria CO2-päästöjen lähteitä. Sähköistäminen ja fossiiliton vety ovat avaimet menestykseen.

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT – fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Vattenfall ja Preem suunnittelevat fossiilitonta vetykaasulaitosta.

Vesimolekyylit

Olemme mukana kehittämässä fossiilittomaan vetyyn perustuvia innovatiivisia ratkaisuja.

Vattenfall, SAS, Shell ja Lanzatech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettis...

Fossiilivapaa moottoripyörä

Vattenfall ja ruotsalainen sähkömoottoripyörien valmistaja CAKE pyrkivät kehittämään fossi...

Merituulipuisto

St1

Katso myös

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Uusiutuvan energian tuottajana meillä on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.