Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Vattenfall muodostaa kumppanuuksia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Jotta pystyisimme saavuttamaan ilmastotavoitteemme fossiilittoman elämän mahdollistamisesta yhden sukupolven kuluessa, meidän on muodostettava kumppanuuksia muiden suurten toimijoiden kanssa, jotka toimivat eri alueilla ja teollisuudenaloilla. Vattenfallin tavoitteena on tarjota kaikille asiakkailleen ilmaston kannalta älykästä energiaa ja mahdollistaa elämä ilman fossiilisia polttoaineita. Sähköistäminen on keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kuljetus- ja lämmitysaloilla sekä teollisuudessa. 
 
Kumppanuudet teollisuuden kanssa ovat tehokas keino, jonka avulla voidaan kehittää uusia ratkaisuja siten, että voimme poistaa joitakin suuria hiilidioksidipäästöjen lähteitä ja saavuttaa siten ilmastotavoitteemme. Sähköistäminen ja vety ovat avaimet menestykseen. Vattenfall on esimerkiksi käynnistänyt yhteisyrityksen LKAB-kaivosyhtiön ja teräsvalmistaja SSAB:n kanssa Ruotsin terästeollisuuden ilmastokuormituksen pienentämiseksi. Teemme yhteistyötä myös Cementan kanssa ilmastoneutraalin sementin kehittämiseksi. Yhteistyössä Preemin kanssa pyrimme suunnittelemaan laitoksen, joka pystyy tuottamaan vihreää vetykaasua biopolttoaineen valmistukseen Ruotsin selluteollisuuden jätteistä. 
 
Vattenfallin hankkeet SSAB:n, LKAB:n, Preemin ja Cementan kanssa saattavat pienentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosentilla. 

Voimalaitos

Muodostamme kumppanuuksia eri alueilla ja teollisuudenaloilla saavuttaaksemme ilmastotavoitteet.

HYBRIT - fossiilitonta terästä varten 

Vatenfall on yhdistänyt voimansa LKAB-kaivosyhtiön ja teräsvalmistaja SSAB:n kanssa Ruotsin terästeollisuuden ilmastokuormituksen pienentämiseksi. Nämä kolme yhtiötä perustivat yhteisyrityksen nimeltä HYBRIT vuonna 2017. Tavoitteena on saada aikaan fossiiliton teräksenvalmistusprosessi vuoteen 2035 mennessä. Hanke voi pienentää Ruotsin hiilidioksidin kokonaispäästöjä kymmenellä prosentilla ja Suomen seitsemällä prosentilla. Tätä hanketta on kuvattu ratkaisevan tärkeäksi sen kannalta, saavuttaako Ruotsi Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteensa. 
 
Suoraksi vähentämiseksi kutsuttu prosessi korvaa nykyisen masuuniprosessin. Tällä hetkellä rautamalmi muunnetaan raudaksi koksin avulla, mutta uudessa prosessissa koksi korvataan vetykaasulla, joka valmistetaan fossiilittomia energialähteitä käyttäen. Jäännöstuotteena syntyy vettä, mikä puolestaan voidaan käyttää vetykaasun valmistukseen.  

Vattenfallin ja Cementan tavoitteena nollapäästöt 

Cementa ja Vattenfall ovat tehneet sähköistettyä sementintuotantoa koskevan pilottitutkimuksen, jonka tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen nollataso vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa noin viiden prosentin vähennystä Ruotsin kokonaispäästöihin. 
 
Sähköistetty sementintuotanto, johon saadaan sähkö Ruotsin lähes fossiilittomasta energiajärjestelmästä, on CemZero-yhteistyöhankkeen tulevaisuuden visio. Cementan tavoite sementtituotteiden hiilidioksidipäästöjen saamisesta nollaan niiden elinkaaren aikana edellyttää teknologista muutosta. 
 
Vuosikymmenten työ energiankulutuksen tehostamiseksi ja fossiilisista polttoaineista eroonpääsemiseksi sementintuotannossa ovat mahdollistaneet Cementalle sen ilmastokuormituksen jatkuvan pienentämisen. Se on koko maailman mittakaavassa pieni - noin 15 prosenttia maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi. Siitä huolimatta hiilidioksidipäästöt ovat edelleen alan tärkein kestävyyshaaste. 
 
Tammikuussa 2019 Cementa ja Vattenfall päättivät jatkaa yhteistyötään CemZero-hankkeessa, ja niiden on tarkoitus tutkia mahdollisuutta rakentaa pilottilaitos ilmastoälykkäälle ja kestävälle sementin tuotantoprosessille Ruotsissa.  

Vattenfall ja Preem suunnittelevat vetykaasulaitosta 

Vattenfallin ja Preemin yhteisenä tavoitteena on vetykaasun käyttö uusiutuvien polttoaineiden laajamittaisessa valmistuksessa. Ruotsin energiavirasto osallistuu uuden fossiilittoman vetykaasulaitoksen alustavaan suunnitteluun. Sen kapasiteetiksi tulee 18 megawattia, joten siitä odotetaan suurempaa kuin mikään vastaava laitos Euroopassa tällä hetkellä. 
 
Preem ja Vattenfall jatkavat suunnitelmiaan vetykaasun tuotantolaitoksen valmistamiseksi biopolttoaineen valmistukseen Ruotsin selluteollisuuden jätteistä. Vetykaasua valmistetaan nykyään lähinnä maakaasusta, mistä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Vetykaasun valmistaminen sen sijaan fossiilittomasta sähköstä voi eliminoida nämä päästöt. 
 
Uutta prosessia käyttämällä laitos saa vähennettyä hiilidioksidipäästöjä 25 000 tonnilla vuosittain, ja kuljetusalan päästöjen odotetaan vähenevän noin 230 000 tonnilla vuodessa, kun biopolttoaineet korvaavat dieselin ja bensiinin. Tämä vastaa 80 000 ajoneuvon päästöjä vuodessa. 

Lue lisää

Kuvitus - HYBRIT

HYBRIT-hankkeen omistajat SSAB, LKAB ja Vattenfall investoivat 150 miljoonaa kruunua vedyn...

Uutinen
Terästehtaassa

HYBRIT-hankkeen omistajat SSAB, LKAB ja Vattenfall liittyvät mukaan teollisuuden muutoksen...

Uutinen
Jan Moström, LKAB:n toimitusjohtaja, Magnus Hall, Vattenfallin konsernijohtaja ja Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja.

SSAB, LKAB ja Vattenfall puhuvat nollapäästöjen puolesta YK:n ilmastoviikkotapahtumassa

Uutinen

Katso myös

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.