Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Vattenfall ja CAKE yhdistävät voimansa valmistaakseen kaikkien aikojen ensimmäisen täysin fossiilittoman ajoneuvon

Fossiilivapaa moottoripyörä

Vattenfall ja ruotsalainen sähkömoottoripyörien valmistaja CAKE pyrkivät kehittämään fossiilittoman moottoripyörän tavoitteenaan nollapäästöt tuotannossa vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteena on pienentää moottoripyörän arvioitu 1 186 kg:n hiilipaino lähelle nollaa. Koska tämän verran CO2-päästöjä arvioidaan vapautuvan valmistettaessa mullistavaa CAKE Kalk -sähkömoottoripyörää, jonka tavoitteena on inspiroida ja kannustaa kohti nollapäästöyhteiskuntaa. Sähköistäminen itsessään on hyvä alku, mutta tarvitaan vielä paljon muuta. Meidän on päästävä eroon riippuvuudestamme fossiilisista polttoaineista ja siirryttävä aidosti fossiilittomaan toimintaan.

Vattenfall ja ruotsalainen sähkömoottoripyörien valmistaja CAKE allekirjoittivat vuonna 2021 aiesopimuksen omien osaamisalueidensa asiantuntemuksen ja osaamisen jakamisesta tavoitteenaan kehittää ensimmäinen fossiiliton sähkömoottoripyörä.

Yhteistyössä yhdistyvät Vattenfallin ja CAKE:n erilaiset tieteelliset osaamisalueet sekä ulkopuoliset asiantuntijat matkalla kohti fossiilitonta moottoripyörää, jonka pitäisi olla valmis sarjatuotantoon vuonna 2025.

Vattenfallin vastuullisuudesta vastaava johtaja Annika Ramsköld toteaa: "Tämä yhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme omalta osaltamme vaikuttaa fossiilittomaan tietotaitoon ja toimitusketjun asiantuntemukseen tuotteissa, jotka tähtäävät nollapäästöihin".

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana pyrkimyksenä ilmastoystävällisempi elämä kaikille asiakkaille. CAKE:n tarkoitus on inspiroida ihmisiä ja nopeuttaa osaltaan matkaa kohti nollapäästöjä yhdistämällä ajoneuvotuotannossaan innostus ja vastuullisuus.

Faktaa

  • 1 186 kg: Hiilijalanjälki materiaalien louhinnasta moottoripyörän valmistukseen CAKE:n tehtaalla Ruotsissa, sisältäen kaikki käsiteltävät materiaalit, kaikki tuotetut kemikaalit, kaiken kulutetun energian, syntyvän jätteen ja kaikki kuljetukset.
  • CO2-ekvivalentti: Kaikki tuotetut kasvihuonekaasut (GHG), kuten hiilidioksidi, metaani, typpioksidi ym., muunnettuina CO2-ekvivalenteiksi ja esitettyinä CO2e-muodossa.
  • Hiilijalanjälki on määritetty CAKE:n ISO 14040 -standardin mukaisen elinkaarianalyysin (LCA) pohjalta. Tutkimus rajoittui kehdosta hautaan -analyysiin, ja siihen sisältyvät järjestelmän rajat materiaalien louhinnasta ja käsittelystä aina osien valmistukseen ja kokoonpanoon CAKE:n Tukholman lähellä sijaitsevassa tehtaassa.

Lisätietoja kumppanuuksista

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Vattenfall ja Preem suunnittelevat fossiilitonta vetykaasulaitosta.

Vesimolekyylit

Olemme mukana kehittämässä fossiilittomaan vetyyn perustuvia innovatiivisia ratkaisuja.

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT – fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa.