Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Cementa ja Vattenfall pioneereina fossiilittoman sementin tuotannossa

Fossiilittoman sementin tuotanto on tapahtumassa.

Ilmastonmuutosta koskevat uutiset täyttävät jokapäiväisen elämämme. Helposti tuntuu siltä, että uutisiin hukkuu, mutta myös positiivista kehitystä on käynnissä. Esimerkiksi korvaamalla perinteiset polttoaineet fossiilittomalla sähköllä voidaan radikaalisti vähentää sementintuotannon lämmitysprosessista syntyviä päästöjä. CemZero-projektissa Heidelberg Cement Groupiin kuuluva ruotsalainen sementtiyhtiö Cementa ja Vattenfall ovat tehneet sähköistettyä sementintuotantoa koskevan pilottitutkimuksen, jonka tavoitteena on sementin valmistaminen täysin ilman päästöjä vuoteen 2030 mennessä, millä päästäisiin 5 % vähennykseen Ruotsin yhteenlasketuissa hiilidioksidipäästöissä.

CemZeron visiona on sähköistetty sementintuotanto fossiilittoman energian avulla

Sementin tarve uusien teiden, asuntojen, siltojen ja satamien rakentamiseksi kasvaa edelleen, ja teknologian kehitys on ratkaisevan tärkeää radikaalin päästöjen vähennyksen aikaansaamiseksi sementintuotannossa. Sähköistäminen teollisuudenalan sisällä on tärkeä osa siirtymää kohti kestävää urbaania kehitystä.

CemZero-kumppanuus alkoi vuonna 2017, jolloin Cementa ja Vattenfall käynnistivät pilottitutkimuksen tutkiakseen sementintuotantoprosessin sähköistämisen järkevyyttä. Cementa oli jo aikaisemmin tehnyt töitä tuotannostaan aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi, millä se oli päässyt 15 % maailmanlaajuista keskiarvoa alhaisempaan ilmastovaikutukseen, mutta se katsoi tarpeelliseksi tutkia radikaalimpaa teknologista muutosta.

CemZero-projektin tavoitteena on korvata sementintuotantoprosessissa perinteisesti käytetyt polttoaineet fossiilittomalla sähköllä.

Vuoden 2017 pilottitutkimus todisti, että sähköistäminen on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Näiden tulosten pohjalta Cementa ja Vattenfall päättivät tammikuussa 2019 jatkaa yhteistyötään CemZero-hankkeessa, jossa niillä on tarkoitus tutkia mahdollisuutta rakentaa pilottilaitos ilmastoälykkäälle ja kestävälle sementin tuotantoprosessille Ruotsissa. Ruotsin energiavirastolla on myös ollut tärkeä rooli hankkeen onnistumisen kannalta, ja se on osaltaan rahoittanut toteutettavuustutkimusta.

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT - fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Vattenfall ja Preem suunnittelevat fossiilitonta vetykaasulaitosta

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää

Heidelberg Cement Groupiin kuuluva ruotsalainen sementtiyhtiö Cementa.

Cementan sementtitehdas Degerhamnissa. Kuvaaja: Cementa