Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Fossiilivapaa vety

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä fossiilittomaan vetyyn perustuvia innovatiivisia ratkaisuja, jotka vähentävät hiilipäästöjä teollisuudessa ja omassa toiminnassamme.

Suoran sähköistämisen (akkujen käyttö perinteisten ajoneuvojen moottorien sijaan tai kaasukattilan vaihtaminen sähkökattilaan) lisäksi Vattenfall pitää epäsuoraa sähköistämistä fossiilittoman vedyn avulla tärkeänä ratkaisuna, jolla vähennetään hiilipäästöjä niitä paljon aiheuttavilla teollisuuden aloilla, kuten teräs-, jalostus- ja kemianteollisuudessa, maataloudessa ja kuljetusalalla. Sillä voidaan myös vähentää CO2-päästöjä, kun sitä käytetään vaihtoehtona kaasulle lämmityssektorilla. Vattenfall haluaa toimia tämän kehityksen katalysaattorina.

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri, koska sitä voidaan käyttää energianlähteenä korvattaessa fossiilisia polttoaineita, kuten kaasua tai öljyä, sekä katalysaattorina teollisissa prosesseissa korvaamalla fossiiliset materiaalit, kuten koksi. On tietenkin tärkeää, että käytetty vety on itsessään fossiilitonta. Tämä varmistetaan käyttämällä fossiilitonta sähköä, jolla vesi jaetaan elektrolyysin avulla vedyksi ja hapeksi.

Edistämme vetysovellusten kehitystä ja olemme edelläkävijä useissa projekteissa. Esimerkiksi HYBRIT-yhteishankkeessa ruotsalaisen kaivosyhtiön LKAB:n ja teräsvalmistajan SSAB:n kanssa keskitymme hiilipäästöjen vähentämiseen teräksen tuotannossa pyrkimällä tuomaan kaupallisille markkinoille fossiilittomasti valmistetun teräksen vuoteen 2026 mennessä. Muut esimerkit on mainittu alla.

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan enemmän

Yhtenä johtavista fossiilittomia energianlähteitä, erityisesti merituulivoimaaa, hyödyntävistä sähköntuottajista pystymme tuottamaan suuria määriä fossiilitonta sähköä vedyn tuotantoon. Tulevaisuudessa näemme vedyn tuotannon ja oman energiantuotantomme välillä hyvin läheisen yhteyden, esimerkiksi vedyn tuotannon tulevissa merituulivoimaloissamme.

Nykyään fossiilitonta vetyä ei voida vielä tuottaa taloudellisesti. Siksi on tärkeää kehittää tätä teknologiaa edelleen teollisessa mittakaavassa. Ensin tälle on luotava edellytykset. Sekä eurooppalaiset että kansalliset vetystrategiat ovat hyvä perusta tälle. Saksa haluaa esimerkiksi tulla johtavaksi vetyratkaisujen toimittajaksi 10 GW:n elektrolyysikapasiteetillaan vuoteen 2040 mennessä, kun taas Iso-Britannia tavoittelee 5 GW:n matalahiilistä vedyn tuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. Ruotsin tavoitteena on 3 GW vuoteen 2030 mennessä ja 8 GW vuoteen 2040 mennessä. Vattenfall osallistuu tähän Euroopassa käynnissä olevilla hankkeillaan ja aloitteillaan.

Milloin vety voidaan nimetä fossiilittomaksi?

Vetyä tuotetaan jakamalla vesi komponentteihinsa eli vetyyn ja happeen. Tämä tehdään elektrolyysillä, johon tarvitaan sähköä. Jos tämä sähkö tulee yksinomaan fossiilivapaista energianlähteistä, kyse on fossiilittomasta vedystä.

Esimerkkejä vetyhankkeistamme:

Fossiilivapaa teräs

Vattenfall lanseeraa HYBRIT-hankkeen, maailman ensimmäisen fossiilittoman teräksen tuotantoon tähtäävän pilottilaitoksen, yhdessä SSAB:n ja LKAB:n kanssa.

HYBRIT: Ensimmäinen fossiilivapaata terästä tuottava pilottilaitos. Kuvaaja: Åsa Bäcklin

Biopolttoaineen tuotanto

Vattenfall ja Preem selvittävät mahdollisuutta fossiilittoman vedyn laajamittaiseen tuotantoon Ruotsissa ja sitä, pystytäänkö elektrolyysillä täyttämään fossiilittoman vedyn tarve.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Hampurin vihreä vetykeskus

Yhdessä kumppaneidensa kanssa Vattenfall selvittää, miten ympäristöystävällistä vetyä merituulivoimasta voidaan tuottaa Moorburgin voimalassa kuljetusten ja sataman teollisuuden käyttöön.

Voimalaitos Moorburg

Vetyä Magnumin voimalassa

Vattenfallilla on Alankomaissa käynnissä projekti, jossa se pyrkii selvittämään vedyn käytön perusedellytyksiä Magnumin kaasuvoimalassa. Suunnitelmissa on "Battolyseur", akku-elektrolyysijärjestelmä.

Voimalaitos Magnum

Hankkeemme fossiilittoman vedyn parissa

Vattenfall tutkii parhaillaan, miten fossiiliton vety voi vähentää eri alojen hiilipäästöjä.

Vetyä merituulivoimasta

Reinier Waters, Vattenfallin projektipäällikkö, Industrial Decarbonisation, kertoo, miten merituulivoimalasta peräisin oleva fossiiliton vety voi vähentää teollisuuden ja kuljetussektorin hiilipäästöjä (englanniksi).

Uutiset

Merituulipuisto Aberdeenissä

Maailman ensimmäinen vetykaasua tuottava merituulivoimala saa 9,3 miljoonaa puntaa innovaatiotukea

Vattenfall on saanut 9,3 miljoonaa puntaa innovaatiotukea Ison-Britannian hallituksen Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2 -rahastolta.

Lue koko artikkeli
Andreas Regnell, Vattenfall ja Frans Timmermans, Euroopan komission varapuheenjohtaja HYBRITin pilottilaitoksen edessä Luulajassa.

HYBRIT saa tukea EU:n innovaatiorahastolta

HYBRIT-hanke saa EU:n innovaatiorahastolta yhteensä 143 miljoonan euron tuen vetypohjaisen raudan ja teräksen valmistuksen demonstrointiin teollisessa ja kaupallisessa mittakaavass...

Lue koko artikkeli

HYBRIT: Ainutlaatuinen vetykaasuvarasto Luulajassa hahmottuu

Fossiilivapaan vetykaasuvaraston rakentaminen Luulajan kallioperään on saavuttanut puolivälin ja muun muassa Svartöbergetin sisälle tulevaa teräsvuorausta (teräskerrosta) ollaan jo asentamas...

Lue koko artikkeli

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT – fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Vattenfall ja Preem suunnittelevat fossiilitonta vetykaasulaitosta.

Vattenfall, SAS, Shell ja Lanzatech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettis...

Fossiilivapaa moottoripyörä

Vattenfall ja ruotsalainen sähkömoottoripyörien valmistaja CAKE pyrkivät kehittämään fossi...

Merituulipuisto

St1

Katso myös

Lapset leikkivät

CO2-tiekartta vie meitä kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.