Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Kuljetusalan sähköistyminen on tapahtumassa.

Henkilö- ja kuorma-autojen suora sähköistäminen on vakiintunut tie kohti fossiilittomia kuljetuksia. Vähemmän tunnettu on mahdollisuus käyttää epäsuoraa sähköistämistä nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutuksen pienentämiseksi edelleen – ja tällä alueella on saavutettu positiivista kehitystä. Preem ja Vattenfall ovat aloittaneet kumppanuuden, jonka tarkoituksena on käyttää fossiilitonta vetyä laajamittaiseen biopolttoaineen tuotantoon.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

"Biopolttoaineen tuotannon lisääminen on Preemin yleisen ja pitkäaikaisen liiketoimintastrategian kulmakivi. Samaan aikaan pyrimme vähentämään tuotannon päästöjä. Fossiilittomaan vetyyn investoiminen voi lisätä biopolttoaineen tuotantoa ja vähentää päästöjä jalostamoissamme", Preemin Head of Sustainable Development Peter Abrahamsson sanoo.

Seuraava vaihe suuren mittakaavan tuotantolaitoksen toteutettavuuden selvittämisessä

Vattenfall ja Preem yhdistivät voimansa vuonna 2017 vähentääkseen nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutuksia. Preemin tavoite tuottaa 5 miljoonaa kuutiometriä biopolttoaineita vuoteen 2030 mennessä edellyttää mittavia investointeja kestävään vedyn tuotantoon. Vuonna 2020 aloitettu sähköistämiseen, sähköntuotantoon ja vedyn tuotantoon keskittynyt tutkimus valmistui kesällä 2021. Tutkimuksen mukaan olosuhteet ovat erinomaiset vetykaasua tuottavan elektrolyysilaitoksen rakentamiselle Lysekiliin biopolttoaineiden valmistusta varten. Vedyn tuottaminen fossiilittomien menetelmien avulla voi pienentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 80 prosenttia fossiilisten aineiden käyttöön verrattuna.

Parhaillaan tutkitaan ensimmäisen 50 MW:n voimalan mahdollisuuksia, ja tavoitteena on siirtyä seuraavaan vaiheeseen kevään 2022 kuluessa. Preemin tavoite tuottaa noin 5 miljoonaa kuutiometriä biopolttoainetta vuoteen 2030 mennessä voi pienentää kuljetusten päästöjä jopa 12,5 miljoonalla hiilidioksiditonnilla, mikä vastaa noin 20 prosenttia Ruotsin kokonaispäästöistä. Tämä siirtymä tuotannossa edellyttää laajamittaista vedyn saantia, ja yhden tai useamman elektrolysaattorin laajentamisella voi olla olennainen merkitys.

Lue lisää Preemistä

Jalostus- ja polttoaineyhtiö Preem.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT – fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa.

Vesimolekyylit

Olemme mukana kehittämässä fossiilittomaan vetyyn perustuvia innovatiivisia ratkaisuja.

Fossiilivapaa moottoripyörä

Vattenfall ja ruotsalainen sähkömoottoripyörien valmistaja CAKE pyrkivät kehittämään fossi...

Vattenfall, SAS, Shell ja Lanzatech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettis...

Merituulipuisto

St1