Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Kuljetusalan sähköistyminen on tapahtumassa.

Henkilö- ja kuorma-autojen suora sähköistäminen on vakiintunut tie kohti fossiilittomia kuljetuksia. Vähemmän tunnettu on mahdollisuus käyttää epäsuoraa sähköistämistä nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutuksen pienentämiseksi edelleen – ja tällä alueella on saavutettu positiivista kehitystä. Preem ja Vattenfall ovat aloittaneet kumppanuuden, jonka tarkoituksena on käyttää fossiilitonta vetyä laajamittaiseen biopolttoaineen tuotantoon.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

"Biopolttoaineen tuotannon lisääminen on Preemin yleisen ja pitkäaikaisen liiketoimintastrategian kulmakivi. Samaan aikaan pyrimme vähentämään tuotannon päästöjä. Fossiilittomaan vetyyn investoiminen voi lisätä biopolttoaineen tuotantoa ja vähentää päästöjä jalostamoissamme", Preemin Head of Sustainable Development Peter Abrahamsson sanoo.

Suuren mittakaavan tuotantolaitoksen toteutettavuuden tutkiminen

Vattenfall ja Preem yhdistivät voimansa vuonna 2017 vähentääkseen nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutuksia. Preemin tavoite tuottaa 5 miljoonaa kuutiometriä biopolttoaineita vuoteen 2030 mennessä edellyttää mittavia investointeja kestävään vedyn tuotantoon. Vuonna 2020 aloitetaan suuri tutkimus, jolla selvitetään suuren mittakaavan tuotantolaitoksen rakennushankkeen toteutettavuutta Lysekilin jalostamon yhteyteen Ruotsin länsirannikolle.

Sähköistämiseen, sähköntuotantoon ja vedyn tuotantoon keskittyvän tutkimuksen pitäisi valmistua kesään 2021 mennessä. Tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä 12,5 miljoonalla tonnilla, mikä vastaa noin 20 prosenttia Ruotsin kokonaispäästöistä.

Jos edellytykset todetaan tutkimuksessa hyviksi, tavoitteena on rakentaa Lysekiliin Ruotsin länsirannikolle 200-500 MW:n laitos vesielektrolyysiin perustuvaa vedyn tuotantoa varten. Preemin tulevia jalostamoja ajatellen on olemassa useita mahdollisia ratkaisuja, ja mahdolliset sijoituspäätökset tehdään myöhemmin.

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT - fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää

Jalostus- ja polttoaineyhtiö Preem.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem