Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Preem ja Vattenfall suunnittelevat fossiilitonta vetykaasulaitosta

Kuljetusalan sähköistyminen on tapahtumassa.

Henkilö- ja kuorma-autojen suora sähköistäminen on vakiintunut suunta kohti fossiilitonta kuljetusalaa. Heikommin tunnetaan mahdollisuus käyttää suoraa sähköistämistä nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutuksen pienentämiseen – ja tällä alueella on käynnissä positiivista kehitystä. Preem ja Vattenfall ovat käynnistäneet kumppanuushankkeen, jonka tarkoituksena on käyttää fossiilitonta vetyä laajamittaiseen biopolttoaineiden tuotantoon Ruotsin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 15 prosentilla.

Suunnitelmissa uusi fossiiliton vetykaasulaitos

Preemin ja Vattenfallin kumppanuus tiivistyi vuonna 2019 niiden pyrkiessä yhdessä rakentamaan uusi, kapasiteetiltaan 20 GW:n laitos. Parhaillaan suunnittelemme ja kehitämme laitosta, josta tulisi jalostamoalalle Euroopan suurin vesielektrolyysilaitos. Ruotsin kansallisen energiaviraston rahoitus alustavalle suunnitteluprosessille on ollut tärkeää edistymisemme kannalta.

Valmistuttuaan laitoksen odotetaan vähentävän jalostusprosessista johtuvia hiilipäästöjä Ruotsissa 15 % tai 25 000 tonnilla vuodessa. Kuljetusalan päästöjen odotetaan vähenevän noin 230 000 tonnilla vuodessa, kun biopolttoaineet korvaavat dieselin ja bensiinin. Tämä vastaa 80 000 ajoneuvon vuotuisia päästöjä, ja yhdessä kuljetusalan suoran sähköistyksen suunnitellun kehityskulun kanssa se mahdollistaisi Ruotsin tavoitteleman 70 %:n vähennyksen kuljetusalan päästöissä.

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT - fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa

Cementan sementtitehdas Degerhamnissa. Kuvaaja: Cementa

Cementa ja Vattenfall (CemZero) - tavoitteena fossiiliton sementti

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää

Jalostus- ja polttoaineyhtiö Preem.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem