Teollisuuden hiilestä irtautuminen

St1 tähtää laajamittaiseen fossiilivapaaseen lentopolttoainetuotantoon Ruotsin länsirannikolla

Merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Vattenfall ja St1 ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen fossiilittoman arvoketjun kehittämiseksi synteettisten sähköpolttoaineiden tuotantoon ja suorittavat yhdessä toteutettavuustutkimuksen, jonka tavoitteena on kattaa sähköpolttoaineen merituulivoimaan perustuvan tuotannon koko arvoketju, joka alkaisi vuodesta 2029 ja kasvaisi asteittain kohti miljoonan kuutiometrin tavoitetta.

Vattenfallin tarkoituksena on tämän yhteistyön kautta kehittää Ruotsin länsirannikolle merituulivoimaan perustuva vedyn tarjonnan infrastruktuuri, ja St1 suunnittelee valmistavansa miljoona kuutiometriä sähköpolttoaineita, jotka on suunnattu ensisijaisesti kestävän kehityksen mukaiseksi polttoaineeksi fossiilitonta vetyä käyttävälle lentoliikenteelle. Ensimmäiset pisarat ovat käytössä vuodesta 2029 alkaen. Tuotantomäärät vastaavat esimerkiksi Tukholman Arlandan lentoaseman vuosittaista lentopolttoainetarvetta.

Kaksi kolmasosaa Ruotsin hiilidioksidipäästöistä syntyy tällä hetkellä teollisuudessa ja kuljetusalalla. Vattenfall edistää aktiivisesti yhdessä eri alojen kanssa suoraa ja epäsuoraa sähköistämistä käyttämällä fossiilitonta vetykaasua. Vattenfall näkee valtavan potentiaalin hiilestä irtautumiseen Ruotsin länsirannikolla muun muassa jalostamo- ja petrokemian teollisuudelle.

Lisätietoja kumppanuuksista

Terästehdas. Kuvaaja: SSAB

HYBRIT – fossiilitonta terästä LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin kanssa.

Preemin jalostamo. Kuvaaja: Preem

Vattenfall ja Preem suunnittelevat fossiilitonta vetykaasulaitosta.

Vesimolekyylit

Olemme mukana kehittämässä fossiilittomaan vetyyn perustuvia innovatiivisia ratkaisuja.

Vattenfall, SAS, Shell ja Lanzatech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettis...

Fossiilivapaa moottoripyörä

Vattenfall ja ruotsalainen sähkömoottoripyörien valmistaja CAKE pyrkivät kehittämään fossi...