Vattenfalls CO2-roadmap

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd.

Om fossielvrij te kunnen leven binnen één generatie wil Vattenfall de CO2-uitstoot voor de gehele energieketen verlagen. Hiervoor werken we nauw samen met klanten, partners, (lokale) overheden en steden. Ons doel: klimaatneutraliteit voor onze eigen bedrijfsactiviteiten, voor onze leveranciers en voor onze klanten. Vattenfalls CO2-roadmap leidt ons op weg naar een duurzame toekomst.

Vattenfall verlaagt eigen CO2-uitstoot

Fossiele brandstoffen zijn geen langetermijnoptie voor een klimaatneutrale maatschappij. Bruinkool en steenkool passen daarom niet langer in Vattenfalls strategie. Door de bruinkoolactiviteiten te verkopen heeft Vattenfall haar CO2-uitstoot in 2017 van 84 miljoen ton naar 23 miljoen ton per jaar verlaagd. Dit aantal zal verder dalen met de verkoop van de warmteactiviteiten in Hamburg en de buitenbedrijfstelling van kolencentrales Hemweg 8 in Nederland en Reuter C in Berlijn in 2019. Vattenfall wil vanaf 2030 kolen volledig uitfaseren uit haar warmteactiviteiten in Duitsland. In Nederland is dit al het geval vanaf 2020. In Scandinavië hebben Vattenfalls activiteiten nu al lage emissies, omdat zo goed als de hele elektriciteitsopwekking uit duurzame waterkracht en nucleaire productie komt. In 2025 wil Vattenfall in Scandinavië volledig klimaatneutraal zijn.

Verlagen CO2-uitstoot leveranciers

Vattenfall ondersteunt haar leveranciers bij het verlagen van hun CO2-emissies uit steenkoolwinning, gasproductie en nucleaire brandstof. Ook helpen we bij levering van onderdelen en onderhoud. In 2017 bedroeg de uitstoot van onze leveranciers 5 miljoen ton op jaarbasis.

Om deze uitstoot te verlagen:

 • Richten we ons op strategische leveranciers.
 • Vragen we informatie op over klimaatbeheer. 
 • Kijken we naar reductiemogelijkheden bij nieuwe contracten.  
 • Ondersteunen we gezamenlijke initiatieven om uitstoot te verlagen. 
 • Stellen we duidelijke eisen aan leveranciers en aannemers om hun milieu-impact te verlagen. 
 • Stellen we doelen om de CO2-voetafdruk van leveranciers te verkleinen.

Verlagen CO2-uitstoot klanten 

De klanten aan wie Vattenfall gas levert, nemen ook een aanzienlijke deel van de uitstoot van broeikasgassen op zich. In 2017 was dit 15 miljoen ton op jaarbasis. We doen er alles aan om het voor klanten eenvoudig en betaalbaar te maken om klimaatslimmer te kunnen leven.

Spelende kinderen

We helpen onze klanten met slimme energieoplossingen om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.

Dus bieden we zonnepanelen, warmtepompen en batterijen voor energieopslag aan. Verder helpen we klanten bij het maken van prijsbewuste en klimaatslimme keuzen voor de verwarming van hun huis.

Vattenfall helpt klanten klimaatdoelen te bereiken 

Om onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen, heeft Vattenfall haar product- en dienstenaanbod flink uitgebreid. De mogelijkheden voor klanten om zelf stroom op te wekken maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Enkele voorbeelden:

 • CO2-arme warmte en elektriciteit. 
 • Laadoplossingen voor elektrische voertuigen.
 • Zonnedaken, warmtepompen en slimme thermostaten.  
 • Transparantie over de ecologische voetafdruk van onze producten.  
 • Samenwerken met industrieën om via elektrificatie hun CO2-uitstoot te verlagen. 

Verdere elektrificatie kan in Zweden 9 miljoen ton CO2 per jaar te besparen in de staal-, cement- en raffinaderij-sector. Ook de elektrificatie van de transportsector ondersteunen we door voorop te lopen in de ontwikkeling van een efficiënte oplaadinfrastructuur. Deze stappen zijn essentieel om fossiele brandstoffen uit te faseren en de nationale doelen voor CO2-reducties in al onze markten te realiseren. De combinatie van duurzame warmte en warmteopslag creëert kansen voor flexibele warmte- en energieopwekking met een lage CO2-uitstoot. Samen met de steden Amsterdam, Berlijn, Hamburg en Uppsala werken we aan klimaatneutraliteit en bieden we tegelijkertijd waar onze klanten behoeft aan hebben: betaalbare elektriciteit en warmte.

Ook interessant

Wind en zon

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af.

Energiecentrale

We helpen de industrie en transportsector over te stappen naar schone alternatieven.

E-mobility

We voorzien bedrijven en particulieren van laadpunten en zijn marktleider in Nederland.