Duurzame productie

Samen op weg naar fossielvrije oplossingen.

Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Om onze doelstelling te realiseren, bouwen we onze energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af en helpen we onze klanten om hun leven op klimaatslimmere manieren in te richten. 

Vattenfall produceert elektriciteit uit verschillende energiebronnen: waterkracht, wind, zon, biomassa, afval, kernenergie, kolen en aardgas. In Europa is Vattenfall een van de grootste leveranciers van fossielvrije elektriciteit. 

Waterkracht 

Waterkrachtcentrales veroorzaken vrijwel geen uitstoot. Daarnaast zijn er geen brandstofkosten aan verbonden en hebben ze een lange economische levensduur. Vattenfall bezit en exploiteert meer dan 100 waterkrachtcentrales, vooral in Zweden en Duitsland. Waterkracht levert circa 30 procent van Vattenfalls totale elektriciteitsproductie. Het is de belangrijkste duurzame energiebron voor Vattenfall en voor het Europese energiesysteem. 

Kernenergie 

Kernenergie stoot tijdens de levenscyclus lage niveaus CO2 uit en levert een stabiele en grootschalige elektriciteitsproductie. De kosten van brandstof, exploitatie en onderhoud zijn gewoonlijk laag. We intensiveren continu onze inspanningen om volmaakte veiligheids- en beschikbaarheidsniveaus te bereiken. Vattenfall vervult een toonaangevende positie op het gebied van nucleaire veiligheid. Het is onze verantwoordelijkheid om inwoners, medewerkers en het milieu te beschermen. 

Wind 

Windenergie is een andere duurzame energiebron waarbij tijdens de levensduur van windmolens geen CO2-uitstoot plaatsvindt. Bijkomend voordeel is dat er geen brandstofkosten aan verbonden zijn. Vattenfall is toonaangevend in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windparken. Ons doel is om 4 GW windkracht te exploiteren in 2020. Vattenfall beheert momenteel 1.070 windmolens met een totale geïnstalleerde capaciteit van 2,75 GW in 46 windparken op land en 11 windparken op zee in Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit maakt Vattenfall een van de koplopers ter wereld in wind op zee.

Vattenfall is goed op weg met het groeiplan om de duurzame capaciteit per 2030 te verviervoudigen. Op dit moment exploiteert Vattenfall ongeveer 3 GW aan windcapaciteit met meer dan 50 windparken in Europa.

Zon 

Zonne-energie is een duurzame energiebron die eenvoudig te installeren is, weinig onderhoudswerk vereist en waarvan de systemen een lange levensduur hebben. We gaan door met het onderzoeken van nieuwe technologieën voor zonne-energie en batterijopslag. Door zonne-energie bijvoorbeeld in onze windparken te integreren en bestaande infrastructuur te gebruiken, houden we de kosten laag en de milieueffecten minimaal. Om ons portfolio verder te verbreden, plannen we de bouw van extra zonneparken. 

Biomassa 

Biomassa is een hernieuwbare energiebron die kan variëren van organische materialen tot aan rest- en biogene afvalproducten uit landbouw en bosbouw. Door bij energieproductie biomassa te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, reduceren we de CO2-uitstoot aanzienlijk. En op de juiste manier beheerde biomassa wordt in de loop van de tijd CO2-neutraal. Bronnen van biomassa zijn geografisch bepaald. We gebruiken vooral brandstoffen van lokale herkomst zoals houtsnippers, afval van bosbouw en zagerijen, materiaal afkomstig van landschapsbehoud en compostresten. 

Ook interessant

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Zonnepanelen

We bieden klanten oplossingen voor duurzame energieproductie en efficiënt energieverbruik.

E-mobility

We voorzien bedrijven en particulieren van laadpunten en zijn marktleider in Nederland.