Directe en indirecte elektrificatie

Wat wij directe elektrificatie noemen, houdt in dat een energie- of warmtebron wordt vervangen door fossielvrije elektriciteit. Elektrische auto's of vrachtwagens in plaats van auto's of vrachtwagens op gas of diesel. Elektrische verwarming in plaats van olie- of gasboilers. Of wellicht op korte termijn elektrische vliegtuigen in plaats van vliegtuigen op kerosine.

Indirecte elektrificatie houdt in dat elektriciteit niet als directe vervanging voor fossiele brandstoffen wordt gebruikt, maar als input in industriële processen. De omzetting van fossielvrije elektriciteit in waterstof heeft als prettige bijkomstigheid dat energie eenvoudiger kan worden opgeslagen en getransporteerd. Dit wordt in de toekomst nog belangrijker, aangezien een groter aandeel van de energiemix afkomstig zal zijn van flexibele, fossielvrije energiebronnen zoals wind. Zodra we waterstof kunnen opslaan, beschikken we eigenlijk over een gigantische batterij.