Elektrificatie in nieuwe sectoren introduceren

Naast verdere directe elektrificatie van de sectoren verwarming en transport, zijn er grote mogelijkheden om indirecte elektrificatie te benutten voor het verminderen van de uitstoot door de industriële sectoren met de grootste uitstoot. Lees meer over onze partnerships met de industrie.

Een medewerker van een energiecentrale in Harsprånget in het noorden van Zweden

Samen met onze partners kunnen we de totale CO2-uitstoot van Zweden met 30% verminderen. Als we ervan uitgaan dat we de oplossingen naar andere delen van Europa en wereldwijd kunnen uitvoeren, dan zijn de mogelijkheden enorm op basis van bestaande technologie en nieuwe sectoren. Bijvoorbeeld voor de sectoren kunststoffen en chemie. De gebruikte polymeren voor de productie van alles van kunststofmaterialen tot koolstofvezel kunnen gemaakt worden van groene waterstof (uit elektriciteit en water) en kooldioxide. Het proces stoot dan geen CO2 uit, maar vangt deze juist af. In de landbouwsector biedt de elektrificatie van de productie van kunstmeststoffen grote kansen. Dit geldt ook voor de elektrificatie van voertuigen en het CO2-vrij maken van energiesystemen.

Ook interessant