Energievoorziening CO2-vrij maken

Oorspronkelijk is elektrificatie een belangrijke drijvende kracht achter productiviteit en efficiency. Tegenwoordig gaat het er echter vooral om dat de CO2-uitstoot die de klimaatverandering bevordert, door elektrificatie kan worden verminderd. Elektriciteit kan op drie manieren worden benut voor het terugdringen of wegnemen van CO2-uitstoot: door het CO2-vrij maken van de energievoorziening, door directe elektrificatie en door indirecte elektrificatie, met name van industriële processen.

Elektrificatie kan in dit proces alleen een drijvende kracht zijn als de energievoorziening wordt gebaseerd op fossielvrije elektriciteit. Dit betekent dat bijvoorbeeld kolengestookte elektriciteitscentrales moeten worden vervangen door fossielvrije elektriciteitsbronnen zoals waterkracht, windenergie en zonne-energie. De landen waar de energievoorziening al grotendeels fossielvrij is, bevinden zich dus in een goede positie om het voortouw te nemen.