Fossiele bronnen uitfaseren

Tegenwoordig is elektriciteit permanent aanwezig en noodzakelijk voor het functioneren van onze woningen, industrieën en maatschappijen. Dit betekent echter niet dat we al bij de eindstreep zijn. Integendeel, er zijn nog steeds veel plaatsen waar we fossielvrije elektriciteit kunnen introduceren en fossiele bronnen in de loop van de tijd kunnen uitfaseren. De route naar elektrificatie is per sector en regio anders, en het vertrekpunt is verschillend in de diverse Europese landen.

Wat verwarming betreft wordt de markt in Europa nog steeds gedomineerd door fossiele bronnen zoals olie, gas en kolen. De vroegtijdige transitie naar elektriciteit in sommige landen in de tweede helft van de twintigste eeuw was eerder het gevolg van kostenverlaging dan van klimaataspecten. Zo vond in Zweden de overgang plaats van olie op hoofdzakelijk fossielvrije bronnen, zoals elektrische warmtepompen, als gevolg van de oliecrisis in de jaren zeventig. Tegenwoordig gebruikt Zweden voor verwarming het grootste aandeel duurzame energie binnen de EU.

Twee vrouwen in een elektrische auto

In de transportsector is de terugkeer van elektrische auto's en vrachtwagens vrijwel geheel het gevolg van de vraag naar duurzame oplossingen. Hoewel elektrische auto's nog steeds duurder zijn dan traditionele alternatieven op benzine of diesel, verschuift de markt snel. In Scandinavië als geheel is een derde van alle nieuwe particuliere voertuigen elektrisch, waarbij Noorwegen voorop loopt met grote investeringen in de oplaadinfrastructuur. In Zweden steeg de verkoop van particuliere elektrische voertuigen van 2017 tot 2018 met 50%.

De mogelijkheden voor verdere elektrificatie zijn ook groot voor andere manieren van vervoer. Dit geldt voor vervoer waarvan men denkt dat het al elektrisch is. Zoals de spoorwegen, waar bijvoorbeeld 50% van de Duitse treinen nog steeds op diesel rijdt. En voor vervoer dat moeilijker te elektrificeren is met de huidige technologie, zoals de luchtvaart. De luchtvaartindustrie onderzoekt biobrandstoffen en mogelijkheden van elektrische straalmotoren als toekomstige oplossingen. Ondanks de uitdaging om batterijen te produceren die klein en licht genoeg zijn, is de productie van kleine elektrische vliegtuigen al van start gegaan.