Nieuwe elektrificatiegolf

In de loop van de tijd zijn geëlektrificeerde technologieën gekomen en gegaan. In de begintijd van de auto-industrie gingen elektrische auto's en benzineauto's nek aan nek en stond het wereldsnelheidsrecord voor voertuigen op land rond 1900 op naam van een elektrische auto.

In de landbouw werd de productie van kunstmeststoffen aangedreven door elektriciteit, voordat in de jaren zestig werd overgestapt op aardgas. Aangezien de gevolgen van CO2-uitstoot nog niet duidelijk waren, was de weg van de fossiele brandstoffen meestal de meest concurrerende.

Nu fossielvrije elektriciteit wereldwijd concurrerender wordt, draaien de rollen om in het voordeel van elektrische oplossingen. De investeringen in duurzame stroom bedragen nu het dubbele van de investeringen in traditionele (fossiele) energiebronnen. Het Internationaal Energieagentschap heeft in 2016 berekend dat de gemiddelde kosten voor de geproduceerde energie 60 USD per MWh bedroegen voor windenergie, 100 USD per MWh voor zonne-energie en tussen 50-170 USD per MWh voor fossiele energiebronnen.

Duurzame energie wordt steeds beter betaalbaar en elektrificatie is een van de oplossingen die kan helpen om de opwarming van de aarde op 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau te houden.