De mogelijkheden van elektrificatie

Nu fossielvrije elektriciteit steeds beter betaalbaar wordt, slaat de balans steeds meer door in de richting van elektrificatie in plaats van technologieën op basis van fossiele brandstoffen. Behalve een continue snelle uitbreiding van de productie van fossielvrije elektriciteit en de ontwikkeling van het net om een veel grotere belasting aan te kunnen dan nu het geval is, moet ook de CO2-prijs omhoog.

Systemen voor de handel in CO2-emissies zoals het EU-ETS moeten worden verfijnd en aangescherpt, en er zijn op sectoraal niveau politieke maatregelen nodig om de markt in de richting van fossielvrije oplossingen te sturen. Een voorbeeld is Fossil Free Sweden, de routekaart per sector voor CO2-neutraliteit die de Zweedse regering in 2015 heeft gelanceerd.

Fossil Free Sweden – routekaarten per sector

In 2015 heeft de Zweedse regering het initiatief Fossil Free Sweden gelanceerd om te laten zien hoe bedrijven, steden, gemeenten en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatagenda. Om het doel van een klimaatneutraal Zweden in 2045 te realiseren, heeft Fossil Free Sweden de ontwikkeling van routekaarten voor CO2-neutraliteit per sector bevorderd.

In de eerste helft van 2019 hebben dertien sectoren hun routekaart voor 2045 gepresenteerd, en er zijn er nog drie in de maak. In de routekaarten wordt duidelijk beschreven wat elke sector van plan is te doen om CO2-neutraliteit te bereiken, en welke veranderingen in de regelgeving volgens hen nodig zijn om dit mogelijk te maken.

In de meeste van de dertien routekaarten die tot nu toe zijn gepresenteerd, wordt elektrificatie als onderdeel van de oplossing gezien.