Industrie

St1 richt zich aan de Zweedse westkust op grootschalige productie van fossielvrije vliegtuigbrandstof

Vattenfall en St1 hebben een intentieverklaring ondertekend inzake het ontwikkelen van een fossielvrije waardeketen voor de productie van synthetische elektrobrandstof, en zullen gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren, gericht op het aanpakken van de volledige waardeketen voor de productie van elektrobrandstof uit offshore windenergie, vanaf 2029, en geleidelijk groeien naar het doel van één miljoen kubieke meter.

Binnen dit partnerschap wil Vattenfall aan de westkust van Zweden een op offshore windenergie gebaseerde infrastructuur voor waterstofvoorziening ontwikkelen. St1 is van plan, met gebruik van fossielvrije waterstof, een miljoen kubieke meter elektrobrandstof te produceren, voornamelijk gericht op duurzame vliegtuigbrandstof. De eerste leveringen zullen vanaf 2029 plaatsvinden. Dergelijke hoeveelheden zijn gelijk aan bijvoorbeeld de jaarlijkse vraag naar vliegtuigbrandstof van de luchthaven Arlanda in Stockholm.

Twee derde van de Zweedse CO2-uitstoot is in 2022  afkomstig van industrie en transport. Samen met andere bedrijfstakken werkt Vattenfall actief aan directe en indirecte elektrificatie, waarbij fossielvrij waterstofgas gebruikt wordt. Vattenfall ziet aan de Zweedse westkust enorme mogelijkheden voor decarbonisatie ten behoeve van sectoren als raffinaderijen en petrochemie.

Meer informatie

Vattenfall en St1 gaan nieuw partnerschap aan voor productie van fossielvrije luchtvaart-elektrobrandstof

Bekijk ook

De verschillende mogelijkheden van grootschalige productie van synthetische duurzame vlieg...