Stadswarmte

Amsterdam South Connection

Het stadswarmteproject ‘South Connection’ verbindt de Amsterdamse stadswarmtenetten en maakt ze toekomstbestendig.

Het aantal woningen in Amsterdam neemt fors toe en nieuwbouwwoningen worden vanaf 2016 niet meer op het aardgasnet aangesloten. De nieuwe verbinding ‘South Connection’ verbindt de twee Amsterdamse stadswarmtenetten. Mede hierdoor zijn in het jaar 2040 zo’n 290.000 huishoudens aangesloten op een duurzaam stadswarmtenet.

De Amsterdam South Connection

De gebieden Nieuw-West en Zuideramstel worden met elkaar verbonden door een 3,8 kilometer lange warmtetransportleiding. De warmte van Amsterdam-Zuid-Oost komt vanuit de Diemen-centrale en de warmte in Noordwest vanuit de afvalverbrandingscentrale van AEB Amsterdam. Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen ook verschillende andere duurzame bronnen op het stadswarmtenet worden aangesloten en warmte leveren aan heel Amsterdam.

Gegarandeerde warmtelevering

Langs de A10 ter hoogte van de Johan Huizingalaan bouwen we ook een warmtebuffer voor opslag van 3.600 kubieke meter warm water. De buffer slaat warmte op wanneer de warmtevraag laag is en geeft deze af als het nodig is. Op dezelfde locatie komt een hulpwarmtecentrale (HWC).  De hulpwarmtecentrale kan extra warmte opwekken en garandeert daarmee de warmtelevering op de koudste dagen van het jaar.

CO2-reductie

Met het verbinden van de bestaande warmtenetten en de bouw van de nieuwe hulpwarmtecentrale (HWC) dragen we bij aan het streven van de gemeente Amsterdam om de CO2-uitstoot in 2025 met 40 procent te hebben gereduceerd.

Ook interessant

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Strand

Bij alle activiteiten van Vattenfall staat de klant voorop.

Straatbeeld

Stadswarmte in huizen en gebouwen draagt aanzienlijk bij aan de reductie van CO₂-uitstoot.