Waterkracht

Grotere capaciteit van flexibele waterkracht wordt mogelijk.

Waterkracht is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen binnen het Europese energiesysteem. Vattenfall heeft een eeuwenlange traditie in waterkracht. Vattenfall, dat 'waterval' betekent, werd in 1909 opgericht om gebruik te maken van de Zweedse watervallen voor het winnen van energie. We lopen hiermee voorop in de ontwikkeling van waterkracht in Zweden en willen de groeikansen van waterkracht in Europa benutten.

Waterkracht is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen binnen het Europese energiesysteem. Vattenfall bezit en exploiteert meer dan 100 waterkrachtcentrales, voornamelijk in Zweden, Finland, Duitsland en Nederland. Waterkracht is goed voor zo’n 20 procent van Vattenfalls totale elektriciteitsproductie.

Grootschalig en stabiel

Flexibele waterkracht is de sleutel in een energiesysteem met steeds meer wind- en zonne-energie en een wisselende vraag naar energie. Waterkracht is een duurzame energiebron die grootschalige en stabiele elektriciteitsopwekking biedt, er zijn geen brandstofkosten aan verbonden en waterkrachtcentrales hebben een lange economische levensduur.

Waterkracht in Nederland

Bij Maurik en Alphen aan de Maas staan onze twee Nederlandse waterkrachtcentrales. Een waterkrachtcentrale maakt gebruik van de stroomsnelheid van het water. Om het water snel en krachtig te laten stromen, is hoogteverschil nodig. Als dit er niet is, dan kan met een stuwdam hoogte worden bereikt. Vanwege het ontbreken van hoogteverschil in Nederland, is de rol van waterkracht bij de energieproductie beperkt.

Waterkrachtcentrale Alphen aan de Maas

Capaciteit: 14 megawatt. De centrale levert voldoende stroom voor circa 15.000 huishoudens.

Waterkrachtcentrale Maurik

Capaciteit: 10 megawatt. De centrale levert voldoende stroom voor circa 8.000 huishoudens.

Waterkracht en de omgeving

Waterkracht produceert tijdens de gehele productiefase vrijwel geen uitstoot die invloed heeft op het klimaat of het milieu. Er komt wel uitstoot vrij bij het bouwen en onderhouden van elektriciteitscentrales. Om dit te monitoren, voert Vattenfall al meer dan 20 jaar zogenoemde Life Cycle Assessments (LCA's) uit. Met deze LCA’s bieden we onze klanten een gedetailleerd overzicht van onze milieu-impact in de vorm van een Environmental Product Declaration (EPD).
 
Vattenfall onderneemt een groot aantal initiatieven om de negatieve effecten van waterkracht op ecosystemen en biodiversiteit te verminderen. Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld onderzoek naar hoe vissen zich bewegen. Onze waterkrachtcentrales zijn voorzien van zogenoemde vistrappen, waardoor vissen ongestoord stroomopwaarts kunnen zwemmen. Op deze manier zetten we de turbines van de waterkrachtcentrales zo visvriendelijk mogelijk in.

EPD voor waterkracht

De Environmental Product Declaration geeft een gedetailleerde analyse van onze milieu-impact.

Waterkrachtcentrale Porsi

Ook interessant

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Twee huizen met zonnepanelen

Zonne-energie is een essentieel onderdeel van een duurzaam en fossielvrij energiesysteem.

Windpark Echteld

Wind is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen in Nederland.