Waterstof

Waterstof wordt al geruime tijd gezien als een belangrijk onderdeel van een duurzame economie.

Waterstof biedt meerdere veelbelovende toepassingen om de CO2-uitstoot te verminderen binnen de industrie en in de transport- en elektriciteitssector.

Welke rol heeft waterstof?

Tot nu toe is de focus van de energietransitie steeds gericht op duurzame alternatieven voor het opwekken van elektriciteit. De essentiële volgende stap om de uitstoot verder te reduceren, is het ‘ontkolen’ van andere sectoren: verwarming en koeling, transport en industrie. Dit betekent niet alleen duurzame energie van windenergie- en zonne-installaties gebruiken voor elektriciteitsverbruik, maar deze ook omzetten in brandstof, warmte en industriële grondstoffen. 

Waterstof kan een oplossing bieden waar directe elektrificatie niet mogelijk is. Vattenfall ziet als haar belangrijkste rol het leveren van fossielvrije elektriciteit voor de productie van groene waterstof. Andere rollen, zoals het zelf produceren van waterstof en de opslag daarvan, worden per project en partner bekeken. Momenteel wordt samen met partners de haalbaarheid van verschillende waterstofprojecten in Nederland onderzocht.

Veel potentiële toepassingen

Waterstof kan in een elektrolysefabriek (omzetten van elektriciteit in gas) eenvoudig worden geproduceerd uit water en elektriciteit, en voor enorm veel doeleinden worden gebruikt – als brandstof voor voertuigen, als toevoeging in het aardgasnet, als grondstof in de industriële processen van raffinaderijen en staalfabrieken, voor de productie van meststoffen en in veel andere sectoren. Op de middellange termijn kan waterstof worden gebruikt voor de synthese van vloeibare brandstoffen en als brandstof in elektriciteitscentrales.

Waterstof als brandstof voor gascentrales

Gascentrales zijn door hun flexibele inzetbaarheid belangrijk als het gaat om de betrouwbaarheid van de Nederlandse energievoorziening. Nu, maar ook in de toekomst. Gascentrales leveren de meest efficiënte en flexibele back-up wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt. Wind- en zonne-energie kunnen immers nog niet grootschalig worden opgeslagen.  

De komende jaren willen we overgaan naar een volledige duurzame energieopwekking, waarbij het aandeel wind- en zonne-energie nog verder zal toenemen. Ook dan kunnen de gascentrales voor voldoende flexibiliteit zorgen, mits de CO2-uitstoot succesvol wordt teruggedrongen. Onze Magnum-centrale in Eemshaven is hier heel geschikt voor, omdat deze ontworpen is voor toepassing van meerdere brandstoffen. Maar ook in andere gascentrales kan − na het doen van aanpassingen − waterstof worden ingezet.

Magnum-centrale

Magnum-centrale

Ontwikkelingen buiten Nederland 

Vattenfall is ook in andere landen actief in onderzoeksprojecten, in partnerships en met nieuwe initiatieven op het gebied van waterstof.

Zweden - Project HYBRIT: vervangen van kolen als energiebron in staalfabrieken. Synthese van biodiesel in samenwerking met oliemaatschappij Preem en fossielvrije productie van polymeren in de chemische industrie. 

Duitsland - Focus op openbaar vervoer (bussen en treinen), wagenparken en vrachtwagens die op waterstof rijden. Actuele deelname aan openbare inschrijvingen voor de levering van groene waterstof. Overleg met de scheepvaart- en luchtvaartsector, met raffinaderijen en de chemische sector. 

Verenigd Koninkrijk - Onderzoek naar transport op waterstof. Waterstof toevoegen aan het aardgasnet en de warmtevoorziening in synergie met bestaande wind- en zonneparken. 

Waterstof Coalitie

De Waterstof Coalitie is een initiatief van netbeheerders, industrie, energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers. De 23 deelnemers, waaronder Vattenfall, roepen de regering op groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening.

Een energiecentrale als superbatterij

Waterstof kan dan worden gebruikt als CO₂-vrije brandstof in gasgestookte energiecentrales op momenten dat er een tekort is aan duurzame elektriciteit.

Ook interessant

Flexibel eigenaarschap van onze energieparken maakt het mogelijk verder te investeren.

Vrouw op de fiets

Vattenfalls ambitie is een fossielvrij leven binnen één generatie.

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Kies onze groene stroom uit Nederland.