Zonne-energie

Een constante groei in zonne-energie wordt mogelijk.

Een klimaatneutrale toekomst, vrij van CO2-uitstoot, en een fossielvrij leven mogelijk maken. Ambitieuze doelen, maar het kan. Zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol: van kleine huishoudelijke installaties tot grootschalige zonneprojecten. Zo werken we samen aan een fossielvrije toekomst.

De afgelopen jaren zijn de kosten van zonnepanelen aanzienlijk gedaald, waardoor zonne-energie tot de goedkoopste vormen van duurzame opwek behoort. Voor zonne-energie zien we kansen binnen drie belangrijke gebieden: zonnepanelen op land, op water en op dak.

Zonnepanelen op land

Vattenfall ontwikkelt zogenaamde zonneweides: percelen met zonnepanelen. Met name op plekken waar de mogelijkheid bestaat om bestaande infrastructuur slim te gebruiken, een zonneweide goed ingepast kan worden in het landschap en er kansen zijn om biodiversiteit te versterken. Zonneweides zijn ook interessant voor agrarische bedrijven, denk aan een zonneakker als duurzame inkomstenbron in combinatie met agrarische bedrijfsvoering.

Drijvende zonneparken

Een andere optie is de ontwikkeling van zonneparken op water. Een goed alternatief in gebieden met weinig ruimte, want grond is in Nederland op sommige plekken schaars. Daarnaast zorgt water voor een natuurlijke koeling van de zonnepanelen en daardoor leveren de panelen een hoger rendement. Een mooi voorbeeld hiervan is Zonnepark Netterden.

Zonnepanelen op daken

Een derde mogelijkheid is het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven met een fors dakoppervlak (>500m2). Vattenfall is energiepartner van de Amsterdam RAI en Johan Cruijff ArenA en medeverantwoordelijk voor de realisatie van twee grootschalige zonnedaken op deze locaties in Amsterdam. Ook installeerde Vattenfall in de Amsterdamse haven het grootste zonnedak van de stad. Bijna 170.000 zonnepanelen op twee distributieloodsen van Merin, eigenaar en verhuurder van bedrijfsruimten.

Zonneparken in ontwikkeling

Vattenfall

Vattenfall wil naast de A6 bij Almere Buiten het eerste subsidievrije zonnepark van Nederl...

Vattenfall wil buiten Almere een zonnepark bouwen om de combinatie van zonnepanelen en lan...

Blijf op de hoogte van Zonneweide Goirle

In 2022 verrijst in Goirle een zonnepark, openbaar toegankelijk én met educatieve functie.

Samen met Agem, een regionale energiecoöperatie, ontwikkelen we een zonneveld op 14 ha gro...

Beeld vanaf de Spaanse dijk

Een zonnepark dat een bijdrage levert aan het vergroenen van de lokale industrie.

In Echteld ontwikkelen we een zonnepark van 11,5 MW.

Samen met eCoBuren, een lokale partner, ontwikkelen we een drijvend zonnepark op de Molenk...

In het buitengebied bij Hoofddorp wil Vattenfall een zonnepark ontwikkelen. Gebouwd met oo...

Langs de A16 onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid voor een wind- en zonnepark.

Zonneparken in bedrijf

Zoneiland Almere

Met dit zoneiland voorzien we woningen in Noorderplassen-West van verwarming en warm tapwa...

Het zonnepark op het terrein van onze Magnum-centrales een concrete stap in de transitie n...

Jorrit Lousberg

3.600 zonnepanelen leveren 1,36 MW groene stroom aan het kantoor van ING.

Op braakliggend terrein wekken de 6.000 zonnepanelen.

Op het hybride park Haringvliet in Nederland combineert Vattenfall voor het eerst de drie ...

6.440 bestaande zonnepanelen zijn goed voor zo’n 2,06 MWp groene stroom.

Zonneweide Kooypunt wekt 13.000 MWh groene stroom op. De landelijke inpassing maakt het pa...

7.300 bestaande zonnepanelen van in totaal 2,3 MW.

Oog voor natuur, ecologie en milieu

De optimale inpassing van een zonnepark en duurzame, langdurige relaties opbouwen met de omgeving zijn ons uitgangspunt. Bij de bouw van onze zonneparken op land willen we bestaande biodiversiteit en natuur versterken. Bijvoorbeeld door de aanleg van bloemenvelden, planten en bomen. Ook committeren we ons aan de gedragscode Holland Solar en de eisen die deze stelt aan de kwaliteit van projectontwikkeling.

Grootschalige zonneparken

Grootschalige zonneparken zullen een cruciale rol spelen in de omvorming van het Europese energiesysteem. De portfolio van Vattenfall groeit vooral in Duitsland en Nederland, waar grote zonneparken subsidievrij kunnen worden geëxploiteerd.

De publieke acceptatie van zonneparken is heel groot, en goed gebouwde zonneparken kunnen een betere habitat bieden voor dieren en planten.

Gecombineerde hybride parken

We verhogen de waarde van onze kernactiviteiten op het gebied van wind- en zonne-energie door waar mogelijk geïntegreerde batterijoplossingen te ontwikkelen en te lokaliseren. Meer over hybride parken in deze video:

Energiepark Haringvliet Zuid

Waar mogelijk bouwen we zonneparken bij onze bestaande centrales en windparken. Dat heeft veel voordelen: we maken gebruik van bestaande netaansluitingen, zetten bestaande funderingen en wegen slim in én benutten de grond optimaal. Hierdoor kunnen we onze zonprojecten sneller ontwikkelen.

Nieuws- en persberichten

Vattenfall

Vattenfall sluit PPA met Sunvest

Vattenfall heeft een langetermijncontract gesloten met Sunvest om elektriciteit af te nemen van het zonnepark Zuidbroek. Het zonnepark met een capaciteit van 49 MW wordt deze zomer gebouwd e...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Consument levert cruciale bijdrage aan verduurzaming: zon op dak fors toegenomen

Nederland is koploper in Europa en nummer twee van de wereld in zonnecapaciteit per hoofd van de bevolking – zo bracht Solar Power Europe gisteren naar buiten. Onderzoek door SEO Econo...

Lees het hele artikel
Zonnepark Gasselternijveen
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall geeft groen licht voor bouw Symbizon

Vattenfall gaat in mei 2022 beginnen met de bouw van zonnepark Symbizon in Almere. In dat park zal de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt worden getest. Doel van het zogeheten Symbiz...

Lees het hele artikel

Vattenfalls energiecentrales in Europa

Kom meer te weten over Vattenfalls energiecentrales, hun locaties en andere feiten.

Zonnepark Cynog

Ook interessant

Vrouw op de fiets

Vattenfalls ambitie is een fossielvrij leven binnen één generatie.

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Flexibel eigenaarschap van onze energieparken maakt het mogelijk verder te investeren.

Wek met zonnepanelen je eigen duurzame stroom op.