Voor leveranciers

Van onze leveranciers en zakelijke partners verwachten we dat zij de geldende regels en wetten naleven ter voorkoming van omkoping en corruptie.

We vragen onze leveranciers en zakelijke partners in alle landen waar ze actief zijn te voldoen aan de regels voor correct gedrag en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals beschreven in onze Vattenfall Gedragscode voor Leveranciers.

Klokkenluidersregeling

Vattenfall heeft een interne procedure voor medewerkers, die melding willen maken van een overtreding van de wet of van de binnen ons bedrijf van toepassing zijnde integriteitsnormen. Binnen Vattenfall is de Klokkenluidersregeling van toepassing. Medewerkers die niet intern willen rapporteren en adviseurs en leveranciers kunnen zich wenden tot nationaal benoemde externe ombudsmannen (advocaten) om melding te maken van vermoedelijk ernstige onregelmatigheden, die door medewerkers of externe leveranciers zijn gepleegd.

Ook interessant

Hoekenrode

Integriteit houdt in dat onze medewerkers handelen volgens onze ethische standaarden.

Strand

Bij Vattenfall lopen we voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Waterweg

Bekijk ons Annual and Sustainability report.