Raad van Commissarissen

Anne Gynnerstedt

Anne Gynnerstedt

Lid van de Raad van Commissarissen

Anne Gynnerstedt (1957) werd op 3 april 2014 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor de periode tot 1 juli 2015. Op 7 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gynnerstedt wederom benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Anne Gynnerstedt heeft de Zweedse nationaliteit. Opleiding Bachelor of Laws (LL.B.) Nevenfuncties Board member Swedish Space Corporation. Eerdere posities General Counsel, Secretary to the Board and member of executive management of SAAB AB (2004–2012). General Counsel and member of executive management of the Swedish National Debt Office (2002–2004). Corporate Legal Counsel, SAS (1987–2002).