Diversiteit & inclusie

Partners en aandachtsgebieden

Gendergelijkheid

We zetten ons in voor gelijke beloning, gelijk leiderschap en gelijke kansen voor vrouwen in de energiesector in 2030, zoals bepaald in de campagne ‘Equal by 30’.

Vattenfall is sinds 2018 trotse ondertekenaar van Equal by 30, samen met 13 overheden en meer dan 130 organisaties wereldwijd.

De verbintenis met Equal by 30 draagt ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN inzake gendergelijkheid (SDG 5).

Rolmodellen zijn belangrijk en onze CEO Anna Borg is een van onze vele vrouwen die het voortouw nemen.

Onze Raad van Bestuur en ons EGM zetten zich in voor gendergelijkheid. 60% van onze leidinggevenden is vrouw in functies met resultaatverantwoordelijkheid (CEO, CFO, Heads of Heat, Wind, Markets & Distribution).

Terug naar boven

Enkele leden van de First Movers Coalition, onder leiding van het World Economic Forum en de speciale presidentiële gezant voor het klimaat, John Kerry, ontmoeten elkaar tijdens de COP26. Anna Borg, President en CEO van Vattenfall, staat achter president Biden.

LHBTIQ+-community

Een van de manieren waarop we ervoor zorgen dat iedereen zich prettig voelt op het werk, zich vrij kan uiten en dezelfde rechten en kansen heeft, ongeacht wie ze zijn, is via de Workplace Pride Benchmark.

Sinds 2015 geven we onze steun aan de LHBTIQ+-gemeenschap door deel te nemen aan Pride-activiteiten in Amsterdam, Berlijn en Stockholm en andere kleinere locaties.

Andere initiatieven zijn het versieren van windturbines en oplaadstations tijdens het Pride-seizoen en deelname aan Sticks & Stones, de LHBTIQ+-Job & Career Fair in Duitsland.

'Walk & Run with Pride' is een initiatief dat de discussie over Pride-onderwerpen onder collega’s wil aanmoedigen, lichaamsbeweging stimuleert en de LHBTIQ+-gemeenschap ondersteunt.

Terug naar boven

Pride

Vattenfall heeft deelgenomen aan Pride-activiteiten in Amsterdam, Berlijn en Stockholm en andere kleinere locaties.

Huidskleur

Het Zweedse ‘Vidga Normen I praktiken’ (verruiming van de norm in de praktijk) was een project dat tussen 2019 en 2021 werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Het doel was om de aandacht te vestigen op de wijdverspreide discriminatie op de arbeidsmarkt van niet-witte Zweden en de bewustwording te vergroten over hoe discriminatie tegen te gaan.

150 medewerkers en managers van Vattenfall uit verschillende bedrijfsonderdelene en functies namen in 2020-2021 deel aan het twaalf maanden durende programma. De deelnemers vertellen dat ze nieuwe inzichten hebben gekregen en zich meer bewust zijn van de impact van huidskleur.

Vidga Normen maakt deel uit van een langetermijninitiatief van Vattenfall om structurele discriminatie op grond van huidskleur zichtbaar te maken en tegen te gaan.

Terug naar boven

Neurologische diversiteit

Een deel van ons werk vereist hoogwaardige softwareontwikkeling zoals programmeren, datawetenschap, data-engineering, testen en kwaliteitsborging. Om ons te ondersteunen bij het vinden van de juiste mensen werken we samen met partners zoals Unicus, een adviesbureau waarvan alle adviseurs het syndroom van Asperger hebben. Dit geeft ons een concurrentievoordeel door de waardevolle vaardigheden die specifiek zijn voor mensen met Asperger en creëert kansen op het werk.

Terug naar boven

Leeftijd & kansen

Elke generatie mensen heeft invalshoeken, kennis en ervaring die gemeenschappelijk zijn, in plaats van uniek voor hun generatie. Elke generatie voegt waarde toe en wordt in de mix gewaardeerd. Binnen Vattenfall streven we naar leeftijdsdiversiteit, waarbij we in de gehele organisatie zorgen voor een breed aanbod aan gezichtspunten.

We moedigen medewerkers aan om initiatief te nemen en het verschil te maken door te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. Of dit nu tijdens het werk is, door het rouleren in functie, door het ontmoeten van andere collega's, door van functie te veranderen of via experts – leren en ontwikkelen is essentieel voor het toekomstige succes van Vattenfall.

Speciale programma's en mogelijkheden:

  • Mentoring en omgekeerde mentoring
  • Kennisoverdracht

Lees meer onder Bewustwording en leren

Terug naar boven

Diversiteit en inclusie: essentieel voor ons succes

Vattenfalls Diversiteits- & Inclusiestrategie is gebaseerd op drie pijlers

We nemen deel aan verschillende interne en externe netwerken, onderzoeksinitiatieven en de...

Ook interessant

Twee medewerkers controleren

We zijn onderdeel van de samenleving en partner voor de maatschappij.

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Laptop en papieren

Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in Vattenfalls strategie en doelstelling.