Diversiteit & Inclusie

Het integreren van diversiteit en inclusie in onze bedrijfscultuur helpt ons succesvol te zijn als organisatie.

 

Pride 2019

Vattenfall Nederland tijdens de Pride 2019.

Wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin wij met onze klanten en stakeholders actief zijn. Diversiteit & Inclusie zijn twee kanten van dezelfde medaille: diversiteit betekent dat we verschillende talenten hebben en inclusie wil zeggen dat we die verschillen zoveel mogelijk benutten. Zo versterken we onze business en kunnen we groeien.

Diversiteit op de werkvloer

Het werken in teams van verschillende mensen met verschillende achtergronden en denkwijzen leidt tot een toleranter klimaat op de werkvloer. Samen werken we aan een diverse en inclusieve cultuur. Zo zijn er binnen Vattenfall verschillende D&I-netwerken actief. En is de laatste jaren in speciale programma's gewerkt aan een beter besef van onbewuste vooroordelen en hoe we die kunnen verminderen. Ook stimuleert Vattenfall dat er meer vrouwelijke managers worden aangesteld.

Vattenfall heeft sinds enkele jaren een officiële D&I Officer om diversiteit en inclusie binnen Vattenfalls bedrijfscultuur verder te stimuleren. Deze functie wordt volgens toerbeurt waargenomen door de leden van Vattenfalls Executive Group Management voor een periode van twee jaar. Vanaf juli 2019 is Torbjörn Wahlborg Vattenfalls D&I Officer.

Pride Amsterdam 2019

Om te laten zien dat Vattenfall midden in de samenleving staat én om duidelijk te maken dat je bij ons jezelf kunt zijn, nemen wij deel aan de Pride in Amsterdam. 

Ook interessant

Meisje op het strand met een vlag

Vattenfall is een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte.

Meisje op het strand

Zo maken we in Nederland onze ambitie waar.

Vogelvlucht lens

Zo leidt Vattenfall de energiesector naar een duurzame toekomst.