Diversiteit & Inclusie

Het integreren van diversiteit en inclusie in onze bedrijfscultuur helpt ons succesvol te zijn als organisatie.

Jorrit Lousberg

Wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin wij met onze klanten en stakeholders actief zijn. Diversiteit & Inclusie zijn twee kanten van dezelfde medaille: diversiteit betekent dat we verschillende talenten hebben en inclusie wil zeggen dat we die verschillen zoveel mogelijk benutten. Binnen Vattenfall hebben we ook een strategie ontwikkeld voor Diversiteit & Inclusie (D&I).

De 3 pijlers van de Vattenfall D&I-strategie in het kort:

 1. Het verankeren van diversiteit en inclusie in alles wat we doen, door volgens onze principes te leven, namelijk: open, actief, positief en veiligheid.

  Open betekent openstaan voor nieuwe perspectieven, dat we onszelf en elkaar uitdagingen stellen en dat we ons bewust zijn van onze vooroordelen, zodat we de beste beslissingen kunnen nemen.

  Actief betekent dat we gelijke kansen actief veiligstellen en stimuleren, voor potentiële en bestaande medewerkers, zodat we ons allemaal kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen dankzij onze verschillende vaardigheden en competenties.

  Positief betekent dat we een standpunt innemen en duidelijk zijn in wat we zeggen en doen, en zo anderen om ons heen kunnen beïnvloeden.

  Veiligheid gaat om het creëren van zekerheid, zodat we ons durven uitspreken en het evenwicht tussen werk en privé kunnen bewaren in een omgeving die vrij is van intimidatie en onethisch gedrag, ongeacht wie we zijn.

 2. Verbreding van ons denken, om alle facetten van diversiteit te bevorderen.
 3. Iedereen betrekken; onze managers geven het goede voorbeeld.

Zo versterken we onze business en kunnen we groeien.

Diversiteit op de werkvloer

Het werken in teams van verschillende mensen met verschillende achtergronden en denkwijzen leidt tot een toleranter klimaat op de werkvloer. Samen werken we aan een diverse en inclusieve cultuur. Zo zijn er binnen Vattenfall verschillende D&I-netwerken actief. En is de laatste jaren in speciale programma's gewerkt aan een beter besef van onbewuste vooroordelen en hoe we die kunnen verminderen. Ook stimuleert Vattenfall dat er meer vrouwelijke managers worden aangesteld.

Vattenfall heeft sinds enkele jaren een officiële D&I Officer om diversiteit en inclusie binnen Vattenfalls bedrijfscultuur verder te stimuleren. Deze functie wordt volgens toerbeurt waargenomen door de leden van Vattenfalls Executive Group Management voor een periode van twee jaar. Vanaf juli 2019 is Torbjörn Wahlborg Vattenfalls D&I Officer.

Pride Amsterdam 2021 en 2019

Windmolens op de Hemweg verlicht in diverse kleuren van de Pride vlag
Jorrit Lousberg

Om te laten zien dat Vattenfall midden in de samenleving staat én om duidelijk te maken dat je bij ons jezelf kunt zijn, nemen wij deel aan de Pride in Amsterdam.  Ook lopen we mee met collega’s in de Pride Walk en zijn er meerdere initiatieven vanuit Vattenfall. Omdat diversiteit en inclusie niet alleen belangrijk is om onder de aandacht te brengen binnen ons eigen organisatie hebben we dit jaar de windmolens op de Hemweg verlicht in diverse kleuren van de Pride vlag.

Vattenfall Nederland tijdens de Pride 2019.

Ook interessant

Meisje op het strand met een vlag

Vattenfall is een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte.

Meisje op het strand

Zo maken we in Nederland onze ambitie waar.

Vogelvlucht lens

Zo leidt Vattenfall de energiesector naar een duurzame toekomst.