Rapportages

In onze duurzaamheidspublicaties zijn we zo open en transparant mogelijk.

Wij gebruiken GRI Reporting Guidelines als leidraad voor onze duurzaamheidsrapportages. Daarnaast rapporteren we als ondertekenaar van het UN Global Compact jaarlijks de duurzaamheidsprestaties van onze organisatie.

In ons jaarverslag en maatschappelijk verslag publiceren we onze klimaatgerelateerde risico’s en kansen, in overeenstemming met aanbevelingen van de Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD). We werken met verschillende ratingbureaus voor duurzaamheid en maken verder deel uit van het Green Asset Wallet-platform om de transparantie voor groene obligaties op de markt te ondersteunen.

EcoVadis – gold rating 

Vattenfall heeft in 2019 opnieuw de gold rating van EcoVadis ontvangen. EcoVadis beheert het  online platform dat Supplier Sustainability Ratings toekent aan leveranciers. Bedrijven kunnen zo de prestaties van internationale leveranciers volgen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een gold rating betekent dat Vattenfall in alle categorieën bij de top 1% van leveranciers staat die door EcoVadis zijn geëvalueerd (40.000 leveranciers) en bij de top 3% in de categorie Elektriciteit, gas, stoom en airconditioning behoort.

 

Wereldwijd rapporteringsinitiatief

EcoVadis - gouden rating

Voor 2018 ontving Vattenfall een gouden rating van EcoVadis: het eerste online platform dat Supplier Sustainability Ratings levert voor wereldwijde supply chains. Bedrijven volgen hiermee de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van leveranciers over de hele wereld. EcoVadis analyseert het MVO-beleid, de implementatie en prestaties met betrekking tot milieu- en sociale aspecten, in het kader van ethische normen en ketenverantwoordelijkheid. De gouden rating betekent dat Vattenfall in de bovenste 1% van de leveranciers staat, beoordeeld door EcoVadis in alle categorieën (40.000 leveranciers) en in de top 5% in de categorie ‘Elektriciteit, gas, stoom en airconditioning’.

CDP - rating Carbon Disclosure Project

The Carbon Disclosure Project - CDP, is een wereldwijd toonaangevend publicatiesysteem voor milieugegevens. Het stelt bedrijven, steden en organisaties in staat om vrijwillig hun klimaatgerelateerde strategieën, prestaties, risico's en kansen bekend te maken. Investeerders en klanten gebruiken de aan het CDP gerapporteerde informatie vaak als basis voor de besluitvorming.

Op basis van de prestaties en gepubliceerde informatie van bedrijven biedt het CDP een score van A tot F, gebaseerd op vastgestelde criteria. Vattenfall krijgt voor het eerst de hoogste score, ‘A’, voor zijn aanpak tegen klimaatverandering. De rating is uitgevoerd door de non-profitorganisatie CDP1. Meer dan 8.000 bedrijven zijn beoordeeld en alleen de top van 2 procent behaalde de hoogste score. 

Carbon Disclosure Project

CDP is wereldwijd een toonaangevend publicatiesysteem voor milieugegevens.

Annual and Sustainability Report 2018

Lees meer over Vattenfalls hernieuwbare energieproductie en duurzame energieoplossingen.

Kinderen op een heuvel

Ook interessant

Laptop en papieren

Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in Vattenfalls strategie en doelstelling.

Twee kijkende medewerkers

Betrokkenheid bij onze stakeholders in een continue dialoog helpt ons te leren.

Close-up van een jongen

Vattenfall respecteert alle internationaal erkende mensenrechten.