Rapportages

In onze duurzaamheidspublicaties zijn we zo open en transparant mogelijk.

Wij gebruiken GRI Reporting Guidelines als leidraad voor onze duurzaamheidsrapportages. Daarnaast rapporteren we als ondertekenaar van het UN Global Compact jaarlijks de duurzaamheidsprestaties van onze organisatie.

In ons jaarverslag en maatschappelijk verslag publiceren we onze klimaatgerelateerde risico’s en kansen, in overeenstemming met aanbevelingen van de Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD). We werken met verschillende ratingbureaus voor duurzaamheid en maken verder deel uit van het Green Asset Wallet-platform om de transparantie voor groene obligaties op de markt te ondersteunen.

Duurzaamheidsbeoordelingen worden een steeds belangrijkere overweging voor zowel investeerders als zakelijke klanten die voor een energieleverancier kiezen. Vattenfall is er trots op dat het hoog scoort op zijn duurzaamheidsprestaties door een aantal ESG-ratingbureaus (Environment, Social, Governance). Ga voor meer informatie naar de pagina met ESG-scores.

Wereldwijd rapporteringsinitiatief

Jaar- en Duurzaamheidsverslag 2021

Lees meer over Vattenfalls hernieuwbare energieproductie en duurzame energieoplossingen.

Kinderen op een heuvel

Ook interessant

Laptop en papieren

Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in Vattenfalls strategie en doelstelling.

Twee kijkende medewerkers

Betrokkenheid bij onze stakeholders in een continue dialoog helpt ons te leren.

Close-up van een jongen

Vattenfall respecteert alle internationaal erkende mensenrechten.