Voor de maatschappij

We zijn onderdeel van de samenleving en partner voor de maatschappij. We doen er alles aan om continu inzicht te hebben in de impact die we hebben en deze te beheersen.

Als organisatie beïnvloeden we de maatschappij op sociaal, ecologisch, economisch, lokaal en mondiaal niveau. We doen er alles aan om continu inzicht te hebben in de impact die we hebben en deze te beheersen, waarbij we negatieve aspecten minimaliseren en positieve aspecten maximaliseren.

Stakeholder engagement

We zijn continu in gesprek met onze stakeholders over maatschappelijke ontwikkelingen en over wat zij van ons verwachten.

Duurzaam ketenbeheer

We richten ons op de milieuaspecten en de sociale aspecten van onze toeleveringsketen en werken op dat gebied samen met leveranciers.

Mensenrechten

We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van alle internationaal erkende mensenrechtenverdragen en respecteren die.

Close-up van een jongen

Ook interessant

Een man met onderdelen

In onze duurzaamheidspublicaties zijn we zo open en transparant mogelijk.

Aanzicht bomen

Milieuprestaties zijn van fundamenteel belang voor Vattenfall en voor de samenleving.

Laptop en papieren

Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in Vattenfalls strategie en doelstelling.