Voor de maatschappij

Stakeholder engagement

Een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid is het verkrijgen van inzicht in en het reageren op uiteenlopende en soms conflicterende belangen van stakeholders. Betrokkenheid bij onze stakeholders in een continue dialoog helpt ons te leren welke prioriteiten zij hebben en wat er van Vattenfall wordt verwacht. Zo komen we tot acceptatie en goede oplossingen en nemen we de beste beslissingen.

Als organisatie met een brede impact, hebben we veel verschillende stakeholders: onze klanten, ngo's, lokale gemeenschappen, overheden, zakelijke partners, leveranciers, Vattenfalls eigenaar de Zweedse staat, medewerkers en de maatschappij als geheel.

Wij betrekken onze stakeholders op veel verschillende manieren. Via ronde tafels, bilaterale gesprekken, de materialiteitsanalyses en het Vattenfall Project Management Model voor projecten krijgen we meer inzicht in de prioriteiten die stakeholders hebben en in hun verwachtingen ten aanzien van onze organisatie en activiteiten.

Materialiteitsanalyse

Bekijk Vattenfalls laatste materialiteitsanalyse voor meer informatie over de prioriteiten en verwachtingen van onze stakeholders.

Man en kind in de keuken

Initiatieven en lidmaatschappen

Vattenfall is actief betrokken bij haar stakeholders: we nemen deel aan diverse initiatieven en organisaties en ondersteunen deze.

Voorbeelden van initiatieven en organisaties waarbij Vattenfall betrokken is:

The UN Global Compact
Centre for European Policy Studies
CSR Europe
Global CCS Institute
Partnering Against Corruption Initiative – PACI
World Business Council on Sustainable Development
World Economic Forum

Ook interessant

Close-up van een jongen

Vattenfall respecteert alle internationaal erkende mensenrechten.

Boot op zee

Vattenfall richt zich op milieu-en sociale aspecten in de gehele toeleveringsketen.

Twee medewerkers controleren

We geloven dat partnerships en samenwerking de grootste kansen bieden voor een positief ef...