Voor het klimaat

Milieuprestaties zijn van fundamenteel belang voor het succes van Vattenfalls eigen activiteiten en voor de samenleving.

Milieuaspecten zoals waterbeheer, grondgebruik en de luchtkwaliteit zijn integrale onderdelen van onze activiteiten. We werken continu aan het verbeteren van onze klimaatprestaties en doen proactief aan milieubeheer op alle niveaus van onze organisatie. Dat is de basis van ons succes.

Onze milieuprestaties

We richten ons op vermindering van de uitstoot, bescherming van de biodiversiteit en een duurzaam gebruik van grondstoffen.

Strand met zonsopgang

Biodiversiteit

Vattenfall heeft als doel de biodiversiteit en de natuur te beschermen. We streven er altijd naar om negatieve milieueffecten te voorkomen of te minimaliseren.

Minder uitstoot

Vattenfalls inspanningen om de uitstoot tot een minimum te beperken zijn zeer uitgebreid en divers.

Stalen buizen

Duurzaam gebruik grondstoffen

Vattenfall zet zich in voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en verkleinen onze ecologische voetafdruk.

Ook interessant

Vrouw op de fiets

Vattenfalls ambitie is een fossielvrij leven binnen één generatie.

Vogelvlucht lens

Zo leidt Vattenfall de energiesector naar een duurzame toekomst.

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.