Voor het klimaat

Klimaat

Het klimaat staat centraal in onze strategie. Ons doel: fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken.

Als onderdeel van onze milieuactiviteiten werken we ook aan verdere klimaatgerelateerde onderwerpen en aan het verminderen van andere emissies zoals NOx en SO2. Verder doen we aanpassingen om veilige activiteiten en leveringszekerheid te garanderen.

Onze ambitie voor 2030 – fossielvrij leven binnen één generatie

In 2030 zijn we voorloper door verdere elektrificatie en een toenemend gebruik van duurzame energiebronnen. Zo willen we onze ambitie realiseren, namelijk fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. We werken doelgericht om onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen in lijn met de klimaatwetenschap. We worden erkend als een van de leiders op het gebied van het verminderen van CO2-uitstoot en dat doen we samen met onze klanten en partners. Klimaat staat centraal in onze bedrijfsstrategie en in onze doelstelling.

Enkele voorbeelden van onze klimaatdoelstellingen op groepsniveau:

Op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstelling

We hebben ons verplicht om de absolute uitstoot van broeikasgassen (BKG) van scope 1 en 2 in 2030 met 38% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2017. Vattenfall heeft zich er ook toe verplicht om de absolute Scope 3 BKG-uitstoot door het gebruik van verkochte producten in 2030 met 20% te verminderen. Onze bedrijfsdoelstellingen voor het verminderen van de uitstoot zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). We hebben onze klimaatambities aangescherpt en zetten nu in op de 1,5 graad-doelstelling voor 2030.

Elektrische auto's en oplaadinfrastructuur

Vattenfall heeft een groepsdoelstelling om het totale wagenpark per 2030 te elektrificeren, inclusief Benefit Passenger Vehicles (BPV), Commercial Passenger Vehicles (CPV) en Light Commercial Vehicles (LCV).

Uitstoot vliegreizen verminderen

Per 2025 zullen we onze totale CO2-uitstoot door vliegreizen met 30% verminderen (2019 als basisjaar).

Zo verminderen we klimaatimpact

Onze routekaart naar fossiele vrijheid

Ons doel is om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken en om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat doel bepaalt duidelijk de richting voor onze strategie en activiteiten. We moeten zelf onafhankelijk van fossiele brandstoffen worden, maar dat is niet voldoende. Met ons doel kijken we verder dan onze eigen sector om te zien waar we echt het verschil kunnen maken. Dat doen we samen met klanten, partners, overheden en steden.

Meer lezen onze CO2-roadmap en het uitfaseren van kolen.

Drie projecten die de uitstoot verminderen

We gebruiken slimme energieoplossingen om de stad Uppsala in Zweden duurzamer te maken. Bekijk de video over deze drie projecten.

Uitstoot beheren en transparantie bieden

Naast onze inspanningen om onze klimaatimpact te verminderen, reduceren we onze NOx-, SO2- en stofuitstoot op de volgende manieren:

  • We gaan over op biomassa, wat vooral bijdraagt aan de vermindering van SO2-emissies.
  • We zetten kolencentrales om in gascentrales.
  • We faseren onze kolencentrales geleidelijk uit. Voor de bestaande centrales gebruiken we primaire maatregelen zoals gericht mengen van kolenkwaliteit (SO2) of verbrandingsbeheersing (NOx, CO) om de uitstoot door verbranding te verminderen.
  • We gebruiken secundaire maatregelen zoals elektrostatische stofvangers of filterzakken (deeltjes), rookgasontzwaveling (SO2) en DENOX (NOx) om gas te reinigen. 

We vinden het belangrijk om open en transparant te zijn over onze impact. Onze ESG-prestaties zijn door verschillende duurzaamheidsratingbureaus beoordeeld. Voor het tweede jaar op rij krijgt Vattenfall in 2020 de hoogste score (A) voor zijn klimaatinspanningen, na beoordeling door Carbon Disclosure Project (CDP), de non-profitorganisatie voor milieutransparantie.

Bekijk onze actuele ratings en lees meer over onze duurzaamheidsrapportage.

Aanpassing aan klimaatverandering

Klimaatverandering raakt Vattenfall – door fysieke effecten op onze assets en activiteiten, bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden, of door veranderingen vanwege de overgang naar een fossielvrije samenleving. We zetten ons in om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken en richten ons sterk op aanpassing aan veranderingen, om zo veilige activiteiten en leveringszekerheid te waarborgen. Dit stelt ons ook in staat een veerkrachtige organisatie te blijven en kansen voor de toekomst te benutten.

Dit zijn onze aandachtsgebieden:

  • Versterken van het langetermijnperspectief bij risico-identificatie en -beoordeling
  • Identificeren en beheren van risico's in de toeleveringsketen met betrekking tot klimaatverandering
  • Klimaatveranderingsaspecten (risico's en kansen) in een vroeg stadium betrekken bij de besluitvorming, vooral voor nieuwe investeringen en bij de opbouw van activa

Risico's van klimaatverandering en mitigatiestrategieën krijgen steeds meer aandacht van onze (financiële) stakeholders. We ondersteunen de openbaarmaking van klimaatgerelateerde risico's en kansen in overeenstemming met de aanbevelingen van de Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Gerelateerd

Aanzicht bomen

Milieuprestaties zijn van fundamenteel belang voor Vattenfall en voor de samenleving.

Vissen in water

Vattenfall heeft als doel de biodiversiteit en de natuur te beschermen.

Kentish

Vattenfall zet zich in voor een duurzaam gebruik van grondstoffen.

Ook interessant

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Wind en zon

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af.

Energiecentrale

We helpen de industrie en transportsector over te stappen naar schone alternatieven.