BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T000000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201015T102339Z DESCRIPTION:Uppdaterad Miljövarudeklaration för kärnkraft\n \nEtt sätt att få bättre kunskap om vår miljöpåverkan från ett kraftslag får v i genom våra miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration – EPD). Där tittar man på miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv\, allt från utvinning av råmaterial till återvinning eller deponi tas me d. Beräkningarna kontrolleras av oberoende experter innan de publiceras.\ n \nFöljande tas upp i webbinariet:\n* Uppdaterad miljövarudeklaration f ör kärnkraften\, vad är det och vad säger den oss?\n* Hur ser värdeke djan för kärnbränsle ut och hur påverkar den EPD:n?\n \nMedverkar gör även Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg och Vattenfalls milj öchef Helle Herk Hansen. \n \nPresentationen hålls på svenska.\n \nAnsl ut till mötet via länken nedan:\nAnslut till webbinarium - Hur påverkar kärnkraften miljön? \n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201028T113000 DTSTAMP:20201015T102339Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201028T103000 LAST-MODIFIED:20201015T102339Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webbinarium - Hur påverkar kärnkraften miljön? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000009C5F9F9E481D601000000000000000 010000000D3378DD8AA435A41B0AEA73230229990 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Uppdaterad Miljövarudeklara tion för kärnkraft< /p>

 \;

Ett sätt att få bättre kunskap om vår miljöpåverkan från ett kraftslag får vi genom våra miljövarudeklarationer (Environme ntal Product Declaration – EPD). Där t ittar man på miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv\, allt från utvi nning av råmaterial till återvinning eller deponi tas med. Beräkningarn a kontrolleras av oberoende experter innan de publiceras.

 \;

Följande tas upp i w ebbinariet:

  • Uppdaterad miljövarudeklaration för kärnkraften\, vad är de t och vad säger den oss?
  • Hur ser värdekedjan för kärnbränsle ut och hur påverkar den EPD:n?

 \;

< div>

Medverkar gör även Vattenfalls produ ktionschef Torbjörn Wahlborg och Vattenfalls mi ljöchef Helle Herk Hansen. \;

 \;

Pre sentationen hålls på svenska.

 \;

Anslut till mötet via länken nedan:

Anslut till webbinarium - Hur påverkar kärnkraften miljön?

 \;

< o:p> \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR