Nyhet

Så syns jultraditionerna i elförbrukningen

Olika länders julvanor sätter tydliga spår i elförbrukningen. I Sverige kan man till och med spåra elkundernas tv-traditioner.

Julhelgen är väldigt speciell när det gäller elförbrukning, men på helt olika sätt på Vattenfalls olika marknader: i Sverige ökar hushållens förbrukning jämfört med en normalhelg, medan den tvärtom minskar på kontinenten.

– Julhelgerna har definitivt sin speciella profil och den skiljer sig tydligt från en vanlig helg i Sverige. Hos våra privatkunder går spisarna mycket mer än annars, det bakas och lagas mat, samtidigt är det fullt tryck i köpcentrum och liknande. Det gör att förbrukningen blir ordentligt mycket högre jämfört med en vanlig helg, säger Maryam Hagh-Panah som arbetar med prognostisering och optimering för Sverigemarknaden.

Prognoserna görs som underlag för Vattenfalls elinköp på elmarknaden, I Norden heter elbörsen Nordpool, i Tyskland och Nederländerna EEX respektive APX. Prognosen stäms sedan av mot den verkliga förbrukningen och om skillnaden är för stor kan Vattenfall få betala för att balansera avvikelsen. Därför måste prognosen vara så riktig som möjligt.

Förutom utomhustemperaturen, som förstås är avgörande för beräkningarna av den totala elkonsumtionen, gör man också jämförelser med förbrukningen under tidigare år. I diagrammet ovan ser man att redan på eftermiddagen den 23 december börjar förbrukningen stiga i de svenska hemmen i takt med alla julskinkor som ska griljeras och glögg som ska värmas. Efter natten slås spisarna på igen på morgonen och effekten stiger sedan ända fram till julaftons kväll.

Men man ser också ett tydligt hack i kurvan, mitt på julaftonens eftermiddag vilket sammanfaller väl med sändningen av Kalle Ankas julprogram i SVT.

– Det är en tydlig variation i mönstret på julafton runt klockan tre. Det ser ut som att konsumtionen går in i en vilofas som varar i ungefär en timme innan den ökar igen. Att det skulle röra sig om ett slags Kalle Anka-effekt kan absolut vara en förklaring, säger Maryam Hagh-Panah

I Tyskland och Nederländerna är konsekvenserna annorlunda av julfirandet, för i motsats till Sverige sjunker istället förbrukningen hos hushållen där.

– Förutom att företag har stängt betyder det mycket att familjerna firar jul tillsammans - man använder samma spis och samma belysning till fler personer och så vidare. Följden blir att efterfrågan på el normalt minskar rejält under julhelgen jämfört med en vanlig veckodag eller helg, säger Andreas Rinck, ansvarig för prognoser och kortidsoptimering i Vattenfalls kontinentala marknader.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.