Elbuss under laddning
Nyhet

Vattenfall och LKAB testar elbuss för transport i gruvorna

Vattenfall har tillsammans med LKAB genomfört ett test med elbuss för att transportera gruvpersonalen i Malmberget och Kiruna till sina arbetsplatser. LKAB ser tester av elbussar som ett led i att elektrifiera hela gruvdriften och på så sätt både minska företagets totala koldioxidutsläpp och behovet av dyr ventilation i gruvorna.

Vattenfall har av LKAB fått i uppdrag att undersöka vad en konvertering till helelektriska bussar för persontransport både ovan och under jord skulle innebära.

– Med vår funktionslösning Power-as-a-Service tar vi ett totalåtagande där vi bygger, finansierar, ansvarar för driften och äger laddinfrastrukturen för elbussar, säger Peter Hellberg, affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions.

Ren luft i gruvan är en förutsättning för produktionen. Idag krävs mycket energi för att driva ventilationen.

– Kan vi minska dieselavgaserna i gruvan vinner både människa och klimat på det. Vi kommer att minska våra koldioxidutsläpp med sju ton per månad om vi kan ersätta alla våra befintliga dieselbussar som transporterar ner vår personal i gruvorna, säger Stefan Strömbäck, produktionschef inom Driftservice vid LKAB i Malmberget.

Elbuss testas

Elbussen som nu testats är tillverkad av finska Linkker och har kapacitet att transportera 44 personer vid varje tur. Bussen har testats under hösten 2019 i Malmberget och Kiruna, både ovan och under jord, och nu diskuteras ett längre samarbete.

Bussresan till gruvans lägsta nivå på 1345 meters djup är 1,5 mil lång och tar omkring 35 minuter. Förutom att elbussar inte släpper ut några avgaser så kan bussen utnyttja nedförslutningarna till att generera energi som kan lagras i bussens batteri. Detta förlänger bussens aktionsradie samtidigt som slitaget på bussens bromsar minskar.

Idag används en laddare med kabelanslutning som elbussen laddas med under natten. Elbussar som går i stadstrafik kan snabbladdas med så kallade pantografer, en strömavtagare på bussens tak, något som är möjligt även på denna buss.  


Fakta om Power-as-a-service:

Vattenfall Network Solutions ansvarar för ägandet, förvaltningen samt drift och underhåll av elbussen och laddstationen under projekttiden. Konceptet är en del av Power-as-a-service och formellt sker leveransen från Vattenfall Elanläggningar AB.

Fakta om LKAB:s gruvor:

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i bolagets affärsidé och ambitionen är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Läs mer om LKAB:s elbusstester i Malmberget 

Läs mer om energilösningar från Vattenfall Network Solutions 

Av Markus Fischer

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.