Nyhet

Ringhals 2 förlänger avställning för ytterligare undersökning av bottenplåten

Återstart av reaktor 2 vid Ringhals är framflyttad till början av mars. De korrosionsangrepp på bottenplåten i reaktorinneslutningen, som upptäcktes i samband med en nyligen genomförd reparation, kräver ytterligare undersökningar och analyser.

I samband med årets översyn av Ringhals 2 upptäcktes ett utökat läckage från reaktorinneslutningens bottenplåt. För att kunna lokalisera och reparera skadan frilades delar av plåten, som är täckt av ett tjockt lager betong. Samtidigt gjordes även allmänna kontroller av plåtens status.

Vid inspektionen upptäcktes förändringar i plåten orsakade av korrosion. Utökade kontroller av ett större område behövs för att fastställa hur stor andel av plåten som är påverkad och vad den bakomliggande orsaken är. Förberedelser för att åtgärda skadade delar av plåten pågår.

Arbetet är mycket tidskrävande. Plåten ligger under ett tjockt lager betong som måste tas bort för att kunna undersöka plåten. Hittills har ett område på cirka 75 kvadratmeter frilagts. Ytterligare plåt kommer att friläggas för analys. Återstarten av anläggningen är därmed framflyttad till den 7 mars med en osäkerhet på +/- 30 dagar.

Reparation på Ringhals 2 skjuter på återstarten, 2014-10-10

Se även

Fordon med Vattenfalls logotyp

Vattenfalls koncernledning har beslutat om nya riktlinjer för förmånsbilar och kommersiell...

Nyhet
Anders Byström och Daniel Fåhraeus
Foto SSF

En före detta vd från energibranschen och landslagschefen från svenska skidskytteförbundet...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.