Hög nivå på Vattenfalls dammsäkerhetsarbete enligt oberoende experter

Vattenfalls dammsäkerhetsarbete håller en hög internationell standard enligt en ny oberoende internationell granskningsrapport. Bakom granskningen står en grupp värdsledande experter på dammsäkerhet.

– Resultat är mycket glädjande eftersom vi på Vattenfall har en ambition att vara en av de världsledande inom dammsäkerhetsområdet. Därför har vi också engagerat internationell expertis för att få till stånd en oberoende och återkommande granskning av vårt arbete, säger Christer Ljunggren, chef för Vattenfall Vattenkraft.

Granskarna Pat Regan, Principal Engineer Risk Informed Decision Making, Federal Energy Regulatory Commission, USA och Stephen Rigbey, Director Dam Safety, British Columbia Hydro, Canada har vid denna granskning studerat rapporter, beslutsunderlag, säkerhetsrutiner, underhållsplanering och framtida investeringar.

– Vattenfalls dammsäkerhetsverksamhet är väl utvecklad och utförd. Generellt sett så kan Vattenfall anse sig ha ett dammsäkerhetsarbete som möter, och inom vissa områden överträffar, normerna för industrin, och kan utan tvekan anse sig vara en ledare inom utveckling och tillämpning, säger Pat Regan.’

Den nu genomförda granskningen är en uppföljning av den som genomfördes för ca 10 år sedan och de som avsåg dammanläggningarna i Suorva och Ajaure 2007 och 2008.

Några områden där Vattenfall kan förstärka sin position som en av de världsledande kraftbolagen på dammsäkerhet är ytterligare utvärderingar av dammluckors funktion samt att tidsmässigt koordinera granskning och tolkning av insamlade data.

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-597 73 38

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

      
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fisk

Är det en fisk? Vilken fisk är det? Hur mår den? Snart kan Vattenfall svar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.