Första elen från vindkraftsparken Clashindarroch

Vattenfalls landbaserade vindkraftspark Clashindarroch i Skottland har producerat elektricitet för första gången. När vindkraftsparken tagits i full drift kommer den att kunna tillgodose cirka 27 000 hushålls elbehov.

Vindkraftsparken Clashindarroch i Aberdeenshire i nordöstra Skottland är ett projekt med 18 turbiner med en installerad kapacitet på 36,9 MW. Den 22 januari producerade den landbaserade vindkraftsparken el för första gången.

Så här säger Piers Guy, Vattenfalls landschef i Storbritannien:
– Vattenfall vill bygga en vindkraftsverksamhet i Storbritannien som kraftigt bidrar till att de skotska klimatförändringsmålen uppnås, hjälpa till att hålla igång belysningen och säkra en robust skotsk försörjningskedja för vindkraft.

– Produktionen av den första kraften från Clashindarroch är en viktig prestation som vi är stolta över. Att bygga en vindkraftspark i den här storleken är en betydande teknisk bedrift och ett bevis på hundratals människors kompetens och engagemang.

– Det omgivande samhället gynnas också då kraftproduktionen för första gången banar väg för betydande samhällsinvesteringar senare i år.

Turbinleverantören Senvion kommer att fortsätta att förbereda de 17 återstående 2,05 MW-turbinerna för drift.

27 000 hushåll

Vindkraftsparken Clashindarroch, en investering på 62 miljoner brittiska pund, är Vattenfalls andra vindkraftspark i drift i Skottland. Företaget driver också den landbaserade vindkraftsparken Edinbane (41,4 MW) på Isle of Skye.

Ett normalt år kommer Clashindarroch att producera över 110 000 megawattimmar förnybar energi. Detta kommer att kunna tillgodose motsvarande 27 000 hushålls årliga behov av elektricitet.

Fakta om Vattenfall i Skottland

Vattenfall ser ytterligare tillväxtmöjligheter i Skottland. Den totala potentiella kapaciteten för alla våra landbaserade projekt som är i drift, under konstruktion eller befinner sig i planerings- eller förstudiestadiet uppgår till omkring 0,5 GW.

Om Clashindarroch (på engelska)

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']