Koncernledningen

Anna-Karin Stenberg, chef Business Area Markets

Anna-Karin Stenberg

Anställd i Vattenfall sedan 2018 samt 2008–2011.

Född

1956.

Utbildning

Civilekonom, internationell ekonomi.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i RISE AB.

Tidigare befattningar

Chef för Controlling, BA Markets, Vattenfall (2018–2020).

Chef för Corporate Control, Telia (2015–2018).

Finanschef, Praktikertjänst (2011–2015).

Finanschef, Business Group Nordic, Vattenfall (2008–2011).

Global Manager, Atlas Copco ASAP (1999–2008).

BA Controller, Atlas Copco (1997–1999).

Finanschef, ABB Signal (1995–1996).

Business Controller Corporate Research, ABB (1991–1995).

Chef för Treasury Consulting, ABB World Treasury Center (1985–1991).

Group Finance, ASEA/ABB (1982–1984).

Relaterad information

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Anna Borg

Vd och koncernchef

Kerstin Ahlfont

Finansdirektör