Koncernledningen

Gunnar Groebler, chef Business Area Wind

Gunnar Groebler

Anställd i Vattenfall sedan 1999.

Född

1972.

Utbildning

Maskiningenjör.

Tidigare befattningar

Chef för Business Unit Renewables, Region Continental/UK, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Business Unit Hydro Germany, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Corporate Development & M&A, Business Group Central Europe, Vattenfall Europe AG (2009–2010).

Chef för Mergers & Acquisitions, Business Group Central Europe, Vattenfall Europe AG (2008–2009).

Chef för Corporate Restructuring, Vattenfall Europe AG (2007–2008).

Chef för Purchasing, Vattenfall Europe Hamburg AG (2005–2007).

Relaterad information

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Martijn Hagens

Chef Business Area Customers & Solutions

Ulrika Jardfelt

Chef Business Area Heat