Koncernledningen

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör

Karin Lepasoon

Anställd i Vattenfall sedan 2016.

Född

1968.

Utbildning

Jur. kand., Master (LL.M) i EU-rätt.

Tidigare befattningar

Chef för kommunikation, hållbarhet och HR hos Nordic Capital (2015–2016).

Vice VD och medlem i koncernledningen (ordinarie medlem sedan 2008), Skanska (2006–2015).

Vice President Group Communications, Gambro (1999–2006).

Relaterad information

Niek den Hollander

Chef Business Area Markets

Magnus Hall

Vd och koncernchef

Anna Borg

Finansdirektör