Koncernledningen

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör

Karin Lepasoon

Anställd i Vattenfall sedan 2021 samt 2016–2020.

Född

1968.

Utbildning

Jur. kand. och en Master (LL.M) i EU-rätt.

Tidigare befattningar

Chef för Global Marketing and Communications, SEB (2020–2021).

Kommunikationsdirektör på Vattenfall (2016–2020).

Chef för kommunikation, hållbarhet och HR hos Nordic Capital (2015–2016).

Vice vd, strategichef och stabschef, Skanska (2006–2015).

Vice President Group Communications, Gambro (1999–2006).

Relaterad information

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Anna-Karin Stenberg

Chef Business Area Markets

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation