Koncernledningen

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör

Karin Lepasoon

Anställd i Vattenfall sedan 2016.

Född

1968.

Utbildning

Jur. kand., Master (LL.M) i EU-rätt.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB.

Tidigare befattningar

Chef för kommunikation, hållbarhet och HR hos Nordic Capital (2015–2016).

Vice vd och medlem i koncernledningen (ordinarie medlem sedan 2008), Skanska (2006–2015).

Vice President Group Communications, Gambro (1999–2006).

Relaterad information

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Magnus Hall

Vd och koncernchef