Koncernledningen

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör

Karin Lepasoon

Anställd i Vattenfall sedan 2021 samt 2016–2020.

Född

1968.

Utbildning

Jur. kand. Master (LL.M) i EG-rätt.

Tidigare befattningar

Chef för Global Marketing and Communications, SEB (2020–2021).

Kommunikationsdirektör på Vattenfall (2016–2020).

Chef för kommunikation, hållbarhet och HR hos Nordic Capital (2015–2016).

Vice vd och medlem i koncernledningen (ordinarie medlem sedan 2008), Skanska (2006–2015).

Vice President Group Communications, Gambro (1999–2006).

Relaterad information

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Anna-Karin Stenberg

Chef Business Area Markets

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation