Koncernledningen

Magnus Hall, vd och koncernchef

Magnus Hall

Anställd i Vattenfall sedan 2014.

Namn

Magnus Hall

Född

1959

Utbildning

Civilingenjör.

Andra uppdrag

Ordförande i NTM AB och vice ordförande i Eurelectric.

Tidigare befattningar

Vd och koncernchef i skogsindustrikoncernen Holmen.

Relaterad information

Anna Borg

Finansdirektör

Tuomo Hatakka

Chef Business Area Heat

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare