Koncernledningen

Magnus Hall, vd och koncernchef

Magnus Hall

Anställd i Vattenfall sedan 2014.

Född

1959.

Utbildning

Civilingenjör i industriell ekonomi med examen från Linköpings Tekniska Högskola. Fulbright-stipendiat vid Georgetown University, USA.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i mediekoncernen NTM AB och ordförande i Eurelectric, den europeiska branschorganisationen för elföretag.

Tidigare befattningar

Olika positioner inom skogsindustrikoncernen Holmen under åren 1985–2014, senast som vd och koncernchef (2004–2014).

Relaterad information

Anna Borg

Finansdirektör

Tuomo Hatakka

Chef Business Area Heat

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare