Koncernledningen

Magnus Hall, vd och koncernchef

Magnus Hall

Anställd i Vattenfall sedan 2014.

Född

1959.

Utbildning

Civilingenjör.

Andra uppdrag

Ordförande i mediekoncernen NTM AB och ordförande i Eurelectric, den europeiska branschorganisationen för elföretag.

Tidigare befattningar

Olika positioner inom skogsindustrikoncernen Holmen under åren 1985–2014, senast som vd och koncernchef (2004–2014).

Relaterad information

Kerstin Ahlfont

Chef Human Resources

Anna Borg

Finansdirektör

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind