Koncernledningen

Niek den Hollander, chef Business Area Markets

Niek den Hollander

Anställd i Vattenfall sedan 2014.

Född

1973.

Utbildning

Magisterexamen i Financial Econometrics, MBA.

Tidigare befattningar

Chef för BU Trading, Vattenfall Energy Trading GmbH (2014–2017).

Chef för Trading, Statkraft Markets GmbH (2008–2014).

Chef för Long-term Energy Management, Statkraft Markets B.V. (2006–2008).

Chef för Asset Management, Statkraft Markets B.V. (2005–2006).

Olika tradingpositioner, Statkraft Markets B.V. (2002–2005).

Olika tradingpositioner inom den finansiella sektorn (1997–2002).

Relaterad information

Magnus Hall

Vd och koncernchef

Anna Borg

Finansdirektör

Tuomo Hatakka

Chef Business Area Heat