Koncernledningen

Tuomo Hatakka, chef Business Area Heat

Tuomo Hatakka

Anställd i Vattenfall sedan 2002.

Född

1956.

Utbildning

Civilekonom, MBA.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i PKP Energetyka S.A.

Tidigare befattningar

Chef för Business Division Production (2010–2013).

Chef för Business Group Central Europe (2008–2010).

Chef för Business Group Poland (2005–2007).

Relaterad information

Niek den Hollander

Chef Business Area Markets

Karin Lepasoon

Kommunikationsdirektör

Andreas Regnell

Chef Strategic Development