Koncernledningen

Ulrika Jardfelt, chef Business Area Heat

Ulrika Jardfelt

Anställd i Vattenfall sedan 2018 samt 1999–2004.

Född

1974.

Utbildning

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Sweden Green Building Council.

Tidigare befattningar

Chef för affärsenhet Värme Sverige, Vattenfall.

Chef fjärrvärmedistribution E.ON Värme Sverige.

Vd på Svensk Fjärrvärme.

Chef för fastighetsutveckling på SABO.

Departementssekreterare energi och klimat på näringsdepartementet.

Handläggare internationell energi och klimatpolitik på Energimyndigheten.

Konsult inom energisystem på Swedpower (Vattenfall).

Trainee på Vattenfall.

Relaterad information

Karin Lepasoon

Kommunikationsdirektör

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Anna-Karin Stenberg

Chef Business Area Markets