Styrelsen

Ann Carlsson, ledamot

Ann Carlsson

Ledamot i ersättningsutskottet.

VD Apoteket AB.

Född

1966.

Vald

2019.

Utbildning

Fil. kand. Stockholms universitet.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Martin & Servera, Sveriges Apoteksförening, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, och Ruter Dam.

Tidigare befattningar

Uppdrag inom ICA-koncernen, senast som Chef Affärsområden ICA Sverige AB.

Relaterad information

Tomas Kåberger

Ledamot

Jenny Lahrin

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot