Styrelsen

Ann Carlsson Meyer, ledamot

Ann Carlsson Meyer

Ordförande i ersättningsutskottet.

Född

1966.

Vald

2019.

Utbildning

Fil. kand., personal, arbete och organisation.

Nuvarande befattning

Vd Systembolaget AB.

Andra uppdrag

Styrelseledamot Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SNS.

Tidigare befattningar

Vd Apoteket AB, ledande befattningar inom ICA-koncernen.

Styrelseledamot i Martin & Servera, Axfood AB och Ramirent Oy.

Relaterad information

Pär Ekeroth

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot