Styrelsen

Åsa Söderström Winberg, ledamot

Åsa Söderström Winberg

Ordförande i ersättningsutskottet.

Namn

Åsa Söderström Winberg

Född

1957

Vald

2013

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Delete Oy, Forsen AB och Scanmast AB.

Styrelseledamot i Fibo AS, OEM International AB, Nordic Home Improvement AB och Balco Group AB.

Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Tidigare befattningar

VD Sweco Theorells AB (2001–2006).

VD Ballast Väst AB (1997–2001).

Marknadschef NCC Industri (1994–1997) och informationschef NCC Bygg AB (1991–1993).

Relaterad information