Styrelsen

Åsa Söderström Winberg, ledamot

Åsa Söderström Winberg

Ordförande i ersättningsutskottet.

Född

1957.

Vald

2013.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Skanska AB, OEM International AB, Delete Oy och Fibo AS.

Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA

Tidigare befattningar

Vd Sweco Theorells AB (2001–2006).

Vd Ballast Väst AB (1997–2001).

Marknadschef NCC Industri (1994–1997) och informationschef NCC Bygg AB (1991–1993).

Relaterad information

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant