Styrelsen

Åsa Söderström Winberg, ledamot

Åsa Söderström Winberg

Ordförande i ersättningsutskottet.

Född

1957.

Vald

2013.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Delete Oy, Forsen AB och Scanmast AB.

Styrelseledamot i OEM International AB, Balco Group AB, Fibo AS och Nordic Home Improvement AB.

Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Tidigare befattningar

Vd Sweco Theorells AB (2001–2006).

Vd Ballast Väst AB (1997–2001).

Marknadschef NCC Industri (1994–1997) och informationschef NCC Bygg AB (1991–1993).

Relaterad information

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant