Styrelsen

Daniel Kristiansson, ledamot

Daniel Kristiansson

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1974.

Vald

2022.

Utbildning

Civilekonom.

Nuvarande befattning

Ämnesråd på näringsdepartementet.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Swedfund International AB och Stiftelsen Industrifonden.

Tidigare befattningar

Vice President, Citigroup.

Styrelseledamot i SBAB Bank AB (publ), Green Cargo AB, Metria AB, Vasallen AB, Bostadsgaranti AB.

Relaterad information

Tomas Kåberger

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant