Styrelsen

Fredrik Arp, ledamot

Fredrik Arp

Ordförande i revisionsutskottet.

Född

1953.

Vald

2014.

Utbildning

Civilekonom, ekon. dr. h.c.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Nolato AB och Bravida Holding AB.

Styrelseledamot i Swedfund.

Tidigare befattningar

Vd och koncernchef Volvo Car Corporation (2005–2008).

Vd i Trelleborg AB (1999–2005), PLM AB (1996–1999), Trelleborg Industrier AB (1989–1996) och Boliden Kemi AB (1988–1989).

Olika befattningar inom Trelleborg AB (1986–1989) och Tarkett (1979–1986).

Relaterad information

Ann Carlsson

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot