Styrelsen

Fredrik Arp, ledamot

Fredrik Arp

Ordförande i revisionsutskottet.

Född

1953.

Vald

2014.

Utbildning

Civilekonom, ekon. dr. h.c.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Nolato AB och Bravida Holding AB.

Styrelseledamot i Swefund.

Tidigare befattningar

VD och koncernchef Volvo Car Corporation (2005–2008).

VD i Trelleborg AB (1999–2005), PLM AB (1996–1999), Trelleborg Industrier AB (1989–1996) och Boliden Kemi AB (1988–1989).

Olika befattningar inom Trelleborg AB (1986–1989) och Tarkett (1979–1986).

Relaterad information